Haberler ve Yayınlar

Emeklilik Tazminatı

Emeklilik Tazminatı & Haklı Sebeple Fesih

Emeklilik tazminatı olarak ifade edilse de emeklilik şartlarını taşıması sebebiyle kıdem tazminatına hak kazanma durumunu ifade etmektedir. Emeklilik tazminatı, işçilik alacaklarından olan kıdem tazminatının bir türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Kıdem Tazminatı Almanın Şartları Nelerdir? İş Kanununa bağlı olarak çalışan bir […]

Devamını Oku
Boşanma Davası Nafaka Türleri

Boşanma Davası Nafaka Türleri & & 3 Nafaka Türü

Boşanma Davası Nafaka Türleri, boşanma davası sürerken ya da boşanma davası sona ermesinden sonra maddi olarak zorlanacak kişiye bağlanan ve karşı tarafça her ay ödenmesi gereken para olması sebebiyle boşanmanın mali sonuçlarından biridir. Nafaka miktarı taraflarca kararlaştırılacağı gibi hakim tarafından […]

Devamını Oku
Adli Para Cezası Nedir?

Adli Para Cezası Nedir?

Adli para cezası, 5 günden az ve kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde 730 günden fazla olmamak üzere belirlenen tam gün sayısının, bir gün karşılığı olarak takdir edilen miktar ile çarpılması ile hesaplanan miktarın hükümlü tarafından Devlet Hazinesine ödenmesidir. En az […]

Devamını Oku
Nafaka Artırım Davası

Nafaka Artırım Davası

Boşanma davasında nafakaya ilişkin verilen kararlar kesin hüküm teşkil etmez. Nafaka arttırım davasında amaç, tarafların ekonomik durumunda meydana gelen gelişmeler yahut yeni çıkan gereksinimler sebebiyle nafakanın arttırılmasıdır. tarafların ekonomik durumunda meydana gelen gelişmeler yahut yeni çıkan gereksinimler sebebiyle nafakanın artırılması gerekebilir. [...]
Devamını Oku
İstinaf Nedir?

İstinaf Nedir? Hangi Durumlarda İstinafa Başvurulur

İstinaf nedir? ilk derece mahkemeler tarafından verilmiş olan kararların maddi olay ve hukuk bakımından bir üst derece mahkemesi olan Bölge Adliye Mahkemeleri tarafından denetlenmesine istinaf kanun yolu denilmektedir. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 8.bölümde düzenlemesine yer verilen istinaf yoluna başvurulabilecek […]

Devamını Oku
Yönetim Planı Nedir?

Yönetim Planı Nedir? Site Bina Yönetimi

Site yönetim planı, toplu yaşanan konutlarda her bir konut sakininin belirli bir düzen içerisinde yaşamasına katkı sağlamaktadır. Her malik ya da kiracı yönetim planı çerçevesinde hareket etmesi gerekmektedir. Yönetim planı Tapu Müdürlüğünden alınabilir. Bunun için herhangi bir kat malikinin ya da […]

Devamını Oku
İsim ve Soy İsim Değişikliği Davası

İsim ve Soy İsim Değişikliği Davası

İsim ve soy isim değişikliği davası, Adın tamamen farklı bir isimle değiştirmek  veyahut iki isimli vatandaşların kullanmadıkları ismi sildirmek isteyenin dava açması gerekmekte iken kişinin isminin Nüfus Müdürlüğünce isim veya soy isminin kayda yanlış geçirilmesi ve yapılan bu yanlışlığın önemsenmeyecek [...]
Devamını Oku

Boşanma Sonrası Mal Paylaşımı (Mal Tasfiyesi) Davası

Boşanma Sonrası Mal Paylaşımı, evlilik birliğinin mahkeme kararı ile sona ermesinden sonra, kural olarak evlilik içinde edinilmiş malların eşit bir şekilde paylaştırılması esasına dayanmaktadır. Hukukumuzda Mal Rejimi Türleri; Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi, Mal Ayrılığı Rejimi, Paylaşmalı Mal Ayrılığı Rejimi, Mal […]

Devamını Oku
Kira Tespit Davası

Kira Tespit Davası & Dava Açma Süresi

Kira tespit davası açılması için ön şart yazılı bir kira sözleşmesinin varlığıdır. Kira sözleşmesi, kiraya veren ve kiralayan arasında yapılan bir şeyin kullanımını ve kullanmayla birlikte yararlanmayı kiracıya bırakan ve karşılığında kiracının kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmelere denir. Kullanımı en [...]
Devamını Oku