Boşanma Davası Nafaka Türleri & & 3 Nafaka Türü

Boşanma Davası Nafaka Türleri

Boşanma Davası Nafaka Türleri, boşanma davası sürerken ya da boşanma davası sona ermesinden sonra maddi olarak zorlanacak kişiye bağlanan ve karşı tarafça her ay ödenmesi gereken para olması sebebiyle boşanmanın mali sonuçlarından biridir. Nafaka miktarı taraflarca kararlaştırılacağı gibi hakim tarafından da takdir edilebilmektedir. Nafaka hakkı kişisel borç olması sebebiyle nafaka hakları mirasçılara geçmemekte ölümle bu hak son bulmaktadır.

Aile Hukuku Kapsamında Boşanma Davası Nafaka Türleri, Tedbir Nafakası, İştirak Nafakası, Yoksulluk Nafakası ve Yardım Nafakasıdır.

Tedbir Nafakası Nedir? Tedbir Nafakasından Kimler Yararlanabilir?

Tedbir Nafakası, Boşanma davasının açılmasıyla birlikte yoksulluğa düşecek eşe veya 18 yaşından küçük çocuk yararına kullanılmak üzere velayeti kendisine bırakılan tarafa boşanma davası kesinleşinceye kadar ödenen geçici nafaka türüdür.

Tedbir nafakası kararı verilirken, eşlerin evlilik birliği içindeki kusur durumları göz önünde bulundurulmaz. Zira yargılama sona ermeden kusurun kimde olduğunun tayin edilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla tedbir nafakası, boşanma sürecinde eşlerin ve çocuğun maddi anlamda zor duruma düşmesinin önlenmesi adına mahkemece alınan geçici bir tedbirdir. Boşanma süreci boyunca mali gücü yetersiz olan taraf lehine hakim tarafından kendiliğinden Tedbir Nafakası hükmedebilir.

Tedbir Nafakası Nedir

Tedbir Nafakası Ne Zaman Ödenir?

Tedbir nafakası hakimin karar vermesi ile başlar. Hakim tarafından verilecek bir ara kararla tedbir nafakasına hükmolunur. Bu kararın kesinleşmesini bekleme durumu veya süresi yoktur. Tedbir nafakasına karar verildiği an, tedbir nafakası yükümlüsü için tedbir nafakasını ödeme yükümlülüğü başlar.

İştirak Nafakası Nedir? İştirak Nafakasından Kimler Yararlanabilir?

İştirak nafakası, boşanmanın çocuklarla ilgili sonuçlarından birisidir. İştirak nafakası, boşanma, ayrılık ya da evlilik birliğinin sonlanmasından sonra velayeti kendisine verilmeyen eş tarafından velayeti kendisine bırakılan eşe çocuk ya da çocuklarının sağlık, bakım, eğitim masraflarını mali gücü oranında ödemesi gereken aylıktır.

Çocuğun bakımı ve yetiştirilmesi ödevi doğal olarak velayet hakkına sahip olan ana ya da babaya yükletilmiş olacağından yasa koyucu diğer tarafı da bakım ve yetiştirme ödevinin gerektiği giderlere katılma yükümlülüğüne bu nafaka türüyle yükümlü kılmıştır. Boşanmayla İştirak nafakasına hükmedilmişse dava kesinleştikten sonra ödenmeye başlanmalıdır.

İştirak Nafakası Nedir

İştirak Nafakası Ne Zamana Kadar Alınabilir? İştirak Nafakası Süreli Nafaka Mıdır?

Öncelikle iştirak nafakası süreli olup çocuğun reşit olduğu yaşa kadar devam etmektedir. Çocuk reşit olduğu vakit, iştirak nafakası da sona erecektir.

Yoksulluk Nafakası Nedir? Yoksulluk Nafakasından Kimden Faydalanabilir?

Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Boşanma davasında bu talep açıkça belirtilmelidir. Aksi takdirde boşanmanın feri niteliğinde olduğundan hakim kendiliğinden bu talebi değerlendirmeyecektir. Yoksulluk Nafakası Boşanma davasıyla talep edilebileceği gibi boşanma hükmünün kesinleşmesiyle beraber bir yıl içerisinde ayrı bir dava şeklinde Yoksulluk Nafakası Talepli dava açılabilmektedir.

Yoksulluk Nafakası Nedir

Yoksulluk Nafakası Neye Göre Belirlenir?

Nafaka tutarı tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına, hangi şehirde yaşadıklarına, giderlerine göre değişir. Her dosya birbirinden farklıdır. Bu nedenle her bir dosyada, tarafların ekonomik ve sosyal durumları, bakmakla yükümlü oldukları kişiler, giderleri, çalışıp çalışmadıkları konusunda ayrı ayrı inceleme yapılarak nafaka miktarı belirlenir. Nafaka miktarlarının belirlenmesi hakimin takdirindedir.

Yoksulluk Nafakası Ne Zamana Kadar Alınabilir? Yoksulluk Nafakası Süreli Midir?

Yoksulluk nafakasının ödenmesi konusunda bir süre sınırı bulunmamaktadır. Yoksulluk Nafakası boşanmakla yoksulluğa düşecek olan tarafa süresiz olarak bağlanmaktadır. Yoksulluğa düşen eşin yoksulluğu sona ererse nafaka da sona erer. Bunun yanında nafaka alan eş, yeniden evlenir ya da bir başka erkekle evli gibi bir yaşam sürerse de nafakası sona erer. Bu durumlarda nafakanın ortadan kaldırılması için dava açılması gerekmektedir. Eğer nafaka ödeyen taraf ya da nafaka alan taraf ölürse bu durumda da nafaka sona erer. Nafaka arttırma davası hakkında bilgi almak için makalemiyi okuyabilirsiniz.

Bu blog yazısı genel bilgi vermek amacıyla yazılmış olup, Boşanma Davası ve Nafaka Talep Türleri hakkında daha detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir