Ecrimisil Davası Nedir? (Haksız İşgal)

Ecrimisil Davası Nedir? (Haksız İşgal)

Ecrimisil Davası Nedir? (Haksız İşgal) mülkiyet hakkından doğan gayrimenkul hukuku alanında bir davadır. Yazımıza başlamadan önce belirtilmelidir ki ecrimisil yürüklükteki kanunumuzda düzenlenmemiş olup ecrimisil davasının şartları ve nitelikleri Yargıtay içtihat kararları ışığında şekillenmiştir. Mülkiyet hakkına yönelik haksız işgalden dolayı tazminat talep etmek isteyen vatandaşlarımızın hakkaniyete uygun bir tazminat kazanabilmeleri ve hak kayıpları ile mağduriyet yaşamamaları için süreci donanımlı ve tecrübeli avukatlar ile yürütmeleri oldukça önemlidir. Gürbüz Law+ Partners hukuk büromuz departmanındaki uzman İstanbul Ecrimisil Davası Avukatları ile beraber müvekkillerinin haksız işgal nedeniyle elde edebilecekleri tazminatı kazanmaları için etkin bir yol haritası çizerek süreci yönetmektedir.

Ecrimisil, taşınmaz malın hak sahibinin rızasına veya herhangi bir hukuka uyun sebebe dayanmadan, üçüncü bir kişi tarafından malın kullanılması halinde haksız işgal nedeniyle talep edilebilen tazminattır. İstanbul Ecrimisil Davası Avukatı müvekkillerinin ecrimisil davalarında etkin hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Söz konusu mülkiyet hakkınızın haksız işgali sonucu hakkaniyete uygun bir tazminat elde edebilmek hak kaybına uğramamak için süreci Pendik ofisli İstanbul Ecrimisil Avukatı ile yürütmenizi tavsiye ederiz. Taşınmazın üzerinde haksız işgali gerçekleştiren kişinin hukuki bir dayanağı olmadan bunu kötü niyetli gerçekleştirmiş olması ve taşınmaz üzerindeki hak sahibini zarara uğratmış olması aranacak şartlardır. Sıkça karşılaşılan sorular arasında “Başta rızam vardı, haberim vardı yine de tazminat talep edebilir miyim ” şeklindedir. Hak sahibi taşınmazın kullanılmasına başta rızası olsa bile rızanın geri alınmış ya da sınırları aşılmış olması halinde haksız işgal nedeniyle ecrimisil talep edilebilir. Ecrimisil Yargıtay içtihatları çerçevesinde şekillenmiş olup Yargıtay içtihattı birleştirme kararlarında hukuki niteliği haksız fiile dayalı tazminat olarak belirlenmiştir bu sebeple ecrimisil davasının açılmasından itibaren geriye dönük şekilde 5 yıllık süre zarfındaki haksız işgale ilişkin ecrimisil talep edilebilir. İstanbul Ecrimisil Davası Avukatı hukuki danışmanlık verdiği müvekkillerinin ecrimisile yönelik geriye dönük tazminat kazanımlarında, dava takip süreçlerinde etkin ve dinamik hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

BİRLİKTE MÜLKİYETTE ECRİMİSİL

Haksız işgal birlikte mülkiyete konu olan taşınmaz üzerinde gerçekleştirilebilir. Söz konusu taşınmaz üzerinde pay hakkı olan kişi haksız işgali gerçekleştiriyor diğer pay sahibinin payını kullanmasını engelleyecek şekilde malda bir kullanım sağlıyor olabilir. Bu durumda ecrimisil talep edilmesi için intifadan men şartı aranacaktır. İntifadan men şartının gerçekleşmesi ya da gerçekleşmesinin aranmayacağı durumlar açısından sürecin mutlaka avukatla yürütülmesi tavsiye edilir. İstanbul Ecrimisil Davası Avukatı müvekkillerine paylı mülkiyete konu olan taşınmazlar için ecrimisil davalarında süreci yönetmekle beraber mirasa yönelik uyuşmazlıklardaki dava süreçlerinde de etkili hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. İnitfadan men ortak mülkiyette bulunan taşınmazdan payı oranında yararlanamayan pay sahibinin söz konusu durumu ortak paya sahip diğer paydaşlara bildirmesidir. Ancak bazı durumlarda kanun pay sahibinin intifadan men bildiriminde bulunmasa dahi ecrimisil talebini isteyebileceğini ön görmüştür. Bunlar:

  • Ortak paya sahip olunan ecrimisil talebi istenen malın bağ bahçe vd. doğal ürün ya da iş yeri konut gibi kiraya verilerek hukuksal yarar sağlanabilecek yerlerden olması
  • Ortak paya sahip olunan ecrimisil talebi istenen malın kamu malı olduğu durumlarda
  • Ortak paya sahip olunan mal üzerinde diğer paydaşlar ile kullanım anlaşması olduğu durumlarda
  • Ortak paya sahip olunan ecrimisil talebi istenen mal üzerinde pay sahiplerine yönelik ortaklığın giderilmesi davası haksız el atmanın önlenmesi vb. davalar açılması ve icra takibi yapılması durumudur.

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI İLE ECRİMİSİL TALEP EDİLEBİLİR Mİ?

Ortaklığın giderilmesi davası sulh hukuk mahkemelerinde basit yargılama usulüyle görülen bir davadır. Ortaklığın giderilmesi davası her zaman açılabilir. Ortaklığın giderilmesi davasında zamanaşımı söz konusu değildir. Ecrimsil davalarında genel yetkili mahkeme görevlidir. Ortaklığın giderilmesi davası içinde ecrimsil talep edilemez. Davaların bir arada açılaması usule uygun değildir. Dava sürecinin etkili uzman avukatlar aracılığıyla usulen hatasız yürütülmesi için İstanbul Ecrimisil Davası Avukatı olarak müvekkillerimizi Pendik merkezli ofisimize bekleriz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir