İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku​

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku​

İş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku, İşverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemektir. İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir.

İş Sözleşmesi Fesih Sebepleri

 1. İstifa
 2. İşçinin iş sözleşmesini haklı nedenle tazminatlı feshi
 3. Kadının evlenmesi
 4. İşverenin işçiyi işten çıkarması
 5. İşçinin iş sözleşmesinin işverence geçerli sebeple tazminatlı feshi
 6. İşverenin haklı nedenle derhal feshi
 7. Emeklilik
 8. Ölüm
 9. Askerlik
 10. Tarafların anlaşması ile fesih
 11. Belirli süreli sözleşmede belirlenen tarihin dolması

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Davaları

İstanbul iş hukuku avukatı olarak hukuki danışma ve avukatlık Hizmeti verilen İşçi İşveren ilişkisinden Kaynaklı Dava Çeşitleri;

 1. Kıdem tazminatı alacağı,
 2. İhbar tazminatı alacağı,
 3. Yıllık izin ücreti alacağı davaları.
 4. Fazla mesai ücreti alacağı davaları,
 5. Hafta tatili günü çalışma ücret alacağı davaları,
 6. Ulusal bayram tatili günlerinde çalışma ücreti alacağı davaları,
 7. Genel tatil günlerinde çalışma ücreti alacağı davaları,
 8. Belirli süreli iş sözleşmesinin feshi nedeniyle doğan bakiye ücret alacağı davaları ve haksız fesih tazminatı,
 9. İkramiye ve prim alacakları Davası
 • İş Kazası Ve Meslek Hastalığı Tespit Davaları,
 • İş Kazası Ve Meslek Hastalığından Kaynaklanan;
 1. Maddi tazminat davaları,
 2. Destekten yoksun kalma nedeniyle acılan maddi tazminat davaları,
 3. Manevi tazminat davaları
 • İşe İade Davası (İş Sözleşmesinin Feshinin Geçersizliği Davası)
 • Hizmet Tespit Davası (Eksik Bildirilen Sigorta Kayıtlarının Tespit Edilmesi Davası)
 • Yaşlılık Aylığı Bağlanması Davası (Emeklilik),
 • Ölüm Aylığı Bağlanması Davası

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku​

İş Hukuku Avukatı Ne İş Yapar?

İşçi hukuku avukatı, güçsüz konumdaki işçinin işte çalıştığı süre boyunca işçinin maaşının verilmemesi, eksik verilmesi, sigorta primlerinin eksik yatırılması ve geriye dönük olarak sigorta kayıtlarının düzeltilmesi, fazla mesai çalışmalarının ödenmemesi, hafta tatili ulusal bayram ve dini bayramlarda çalıştırılması ve bu çalıştığı günlerde ücret ödenmemesi, işverenin işçiyi haksız olarak işten çıkardığı durumlarda işe iadesi, işin yapıldığı sırada oluşan iş kazalarında çalışma gücü kazanç kaybının tespit edilmesi, iş kazası sebebiyle oluşan maddi ve manevi tazminat davası, iş ilişkisi içerisinde maruz kalınan psikolojik şiddetin (mobbing) tespiti ve buna bağlı olarak iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedilmesi süreci ve hak edilen diğer işçilik alacaklarına kavuşması ve benzeri işçi-işveren arasındaki hukuki uyuşmazlığı çözüme kavuşturur.

İşçi Avukatı, İşçi-işveren uyuşmazlıklarına 4857 Sayılı İş Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında her türlü dava nezdinde hazırlık süreçlerinin yürütülmesi, arabuluculuk görüşmelerine katılım sağlanması, takip ve temsil hizmetlerinin müvekkillerin menfaatleri doğrultusunda ve Türk Hukuku, yüksek yargı içtihatları ve uygulamalarını dikkate alınarak yürütülmesi konusunda hukuki destek ve danışmanlık hizmetlerini İşçi Avukatı sağlar.

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku​

İstanbul İş Davası Avukatı

İstanbul’da faaliyet gösteren Gürbüz Law + Partners İstanbul İş Davası Avukatı olarak İş Kanunu ile ilgili her türlü konuda; İşçi ve işveren arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi, Belirli Süreli, Belirsiz Süreli ve Kısmi Süreli iş sözleşmelerinin hazırlanması, İşe alma ve işten çıkarmaya yönelik hukuki sorunların çözümlenmesi için danışmanlık hizmeti sağlama ve işçi işveren arasında çıkan uyuşmazlıkların dava takip süreçlerinde yanınızda olmaktadır.

İş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku İşçi-İşveren uyuşmazlıkları hakkında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetlerimiz hakkında bilgi için 0216 208 45 47 numaralı telefondan veya info@gurbuzlaw.com üzerinden Uzman Avukat Kadromuzla temasa geçebilirsiniz.