Karşıyaka Boşanma Davası Avukatı

Karşıyaka Boşanma Davası Avukatı

Karşıyaka Boşanma Davası Avukatı olarak hukuk büromuzda uzman kadrosu tarafından İzmir’de kurulmuş ve yerli-yabancı tüm müvekkillerine hukuki hizmet sunmaktadır. Gürbüz Law+ Partners, başta boşanma davaları olmak üzere birçok alanda faaliyet göstermektedir. Gürbüz Law+ Partners Karşıyaka Avukat çalışma alanları bunlarla sınırlı değildir. Gerçek veya tüzel kişinin yaşadığı tüm hukuki ve cezai uyuşmazlıklarda Gürbüz Law+ Partners avukatları hizmet vermektedir.

Karşıyaka avukat ve hukuk bürosu, Karşıyaka bölgesinin adli yoğunluğu göz önünde bulundurulunca İzmir’in çok önemli yargı faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Bu çerçevede Gürbüz Law+ Partners olarak uzman avukat kadrosu ile bölgede çeşitli birçok alanda hukuki faaliyet göstermektedir.

Karşıyaka Anlaşmalı Boşanma Davası Avukatı

Türk Medeni Kanunu’nda anlaşmalı boşanma kurumu düzenlenmiştir. Anlaşmalı boşanma davası Türk Medeni Kanunu’nda birtakım şartlara bağlanmıştır. Karşıyaka Boşanma Davası Avukatı ile Anlaşmalı boşanma davasının başarıyla neticelenmesi için şu şartların mevcut olması gerekmektedir.

  • Evlilik en az 1 yıl sürmüş olmalıdır
  • Anlaşmaya ilişkin hususlar protokole bağlanmış olmalıdır
  • Hakim tarafları bizzat dinlemelidir

Karşıyaka Boşanma Davası Avukatı tarafından davada yukarıda izah ettiğimiz şartların yerine getirilmemesi halinde dava çekişmeli boşanma davasına dönüşecek olup anlaşmalı boşanma davası reddedilecektir. Evlenme tarihinin üzerinden 1 yıl geçmemiş ise dava reddedilecektir. Anlaşmalı boşanma için mahkemeye başvurulduktan sonra eşlerden birisi duruşma sırasında boşanmak istemediğini beyan eder ise bu durumda anlaşmalı boşanma davası çekişmeli boşanma davasına dönüşecektir.

Anlaşmalı boşanma davasındaki amaçlanan tarafların iradeleri dikkate alınarak hüküm tesis edilmesidir. Türk hukuk sisteminde boşanma davalarının neticelenmesi uzun zaman almaktadır. Bu süre zarfında taraflar yıpranmaktadır. Karşıyaka anlaşmalı boşanma davası avukatının da katkısı ile Türk hukuk sisteminde boşanma işleminin daha pratik ve hızlı bir şekilde neticelenmesi için anlaşmalı boşanma kurumu düzenlenmesi yoluna gidilmiştir.

Anlaşmalı boşanma davası için hazırlanacak olan protokol belirli hususları içermelidir. Eşlerin müşterek çocuklarının bulunması halinde müşterek çocuklarının durumunun ne olacağı anlaşmalı boşanma protokolünde düzenlenmelidir. Bununla birlikte boşanmanın mali sonuçları, yargılama giderleri, nafaka ve tazminata ilişkin hususlara da protokolde açıkça yer verilmelidir. Karşıyaka Anlaşmalı Boşanma Davası Avukatı Ve taraflar protokolde yer alan bu hususlara ilişkin bir anlaşmazlık içerisinde olmamalıdır. Anlaşmalı boşanma davasında mahkemeye ibraz edilen anlaşmalı boşanma protokolü bağlayıcıdır. Aynı zamanda anlaşmalı boşanma protokolü tarafların hukuki durumlarını belirlemesi açısından büyük önem arz etmektedir.

Karşıyaka Anlaşmalı Boşanma Davası Avukatı

Anlaşmalı Boşanma Dava Süreci

Eşler her davada olduğu gibi anlaşmalı boşanma davasını kendileri açabilirler. Bunun yanında bir avukat aracılığıyla da bu işlemleri gerçekleştirebilirler. Anlaşmalı boşanma davası birtakım şartlara bağlanmış olup bu hususların üzerinde durulması gerekmektedir. Bu hususlara kısaca değinelim.

  • Anlaşmalı boşanma davası ortak bir dilekçe ile açılmalıdır veya bir eşin açtığı davayı diğer eş kabul etmelidir
  • Anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanmalıdır
  • Eşler duruşmada boşanma iradelerini hakime bizzat beyan etmelidir

Anlaşmalı Boşanma Kaç Gün Sürer: Anlaşmalı boşanma davası hızlı sonuçlanan pratik bir dava olup tek celse de sonuçlanabilmektedir. Anlaşmalı boşanma davasının açılmasından davanın neticelenmesine kadar geçen süre ortalama 2-6 aydır. Bu süre her mahkemenin yoğunluğuna göre değişmekte olup daha kısa da sürebilmektedir. Davanın açılması ile birlikte tarafların taleplerinde eksiklik bulunmaması halinde mahkemece duruşma tarihi tayin edilecektir. Duruşmada tarafların boşanma yönündeki iradelerini açıkça beyan etmeleri halinde hakim tarafından boşanmaya karar verilecek olup davanın kesinleşmesi ile de boşanma işlemi tamamlanmış olacaktır.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Görevli Mahkeme Neresidir? Anlaşmalı boşanma davasında görevli mahkeme aile mahkemeleridir. Aile mahkemeleri dışındaki bir mahkemede anlaşmalı boşanma davasının açılması halinde dava görev yönünden reddedilecektir.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Yetkili Mahkeme: Anlaşmalı boşanma davası için yetkili mahkeme belirlenirken genel yetki kurallarına göre bir belirleme yapılacaktır.

Anlaşmalı Boşanma Dava Süreci

Karşıyaka Çekişmeli Boşanma Davası Avukatı

Türk Medeni Kanunu’nda 166. maddesinde genel boşanma sebeplerinden evlilik birliğinin temelden sarsılması düzenlenmiştir. Evlilik birliği temelden sarsılmış ise ve evlilik birliğinin sürdürülmesi eşlerin kendilerinden beklenemeyecek derecede güçleşmişse eşlerden her birisi boşanma davası açılabilir. Davalı tarafın kusuru daha az olursa veya davalı davacının kendisinden daha fazla kusurlu olduğunu iddia ediyorsa davalı açılan boşanma davasına itiraz edebilir. Evlilik birliğinin devamı bakımından davalı ve çocuklar bakımından korunmaya değer bir menfaat kalmamışsa boşanmaya karar verilecektir.

Karşıyaka Çekişmeli Boşanma Davası Ne Kadar Sürer: Çekişmeli boşanma davasının ne kadar süreceği tarafların haklılıkları, kusurluluk oranları, iddiaların ispatı gibi durumlara göre değişiklik göstermektedir. Çekişmeli boşanma davası ortalama 1 ile 3 yıl arasında sürmektedir.

Çekişmeli Boşanma Davası Süreci

Çekişmeli boşanma davası eşlerden birinin boşanmayı istemesi halinde açılan, boşanma ve sonuçlarının protokolle değil kusur oranları dikkate alınarak tesis edilen dava türüdür. Çekişmeli boşanma davasında taraflar boşanma iradesi konusunda anlaşamamış olabilirler. Eşlerden sadece birisi boşanmayı istiyor olabilir ya da her iki taraf da boşanmayı istiyor fakat boşanmanın ferileri konusunda anlaşama sağlayamamış olabilirler.

Karşıyaka Çekişmeli Boşanma Davası Avukatı anlaşmalı boşanma davasına nazaran daha uzun sürmektedir. Çekişmeli boşanma davası evlilik birliğinin sarsılması gibi genel ya da terk gibi özel sebeplerle açılabilmektedir. Çekişmeli boşanma davasında anlaşmalı boşanma davasından farklı olarak kusur araştırması yapılmakta ve mahkeme kusurun hangi eşte olduğunu tespit etmektedir. Kusur tespit edilirken tanıkların bilgi ve görgüsüne başvurulabilir.

Evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebine dayanarak açılan boşanma davasında tarafların kusur oranlarına göre karşı tarafa nafaka veya tazminat ödemek zorunda kalabilirler. Aynı şekilde tarafların eşit kusurlu olduklarının tespit edilmesi durumunda birbirlerine herhangi bir tazminat ödemeden boşanma gerçekleştirilebilir. Dolayısıyla kendisinin kusurlu olmadığını ve karşı tarafın daha kusurlu olduğunu iddia eden taraf boşanma davasında kendisini ifade etmesi için deneyimli bir boşanma avukatı ile kendisini temsil ettirmesi gerekir.

Boşanma davası sonucunda hükmedilen tazminatlar süreklilik arz etmese bile nafakalar süreklilik arz etmektedir. Karşıyaka Çekişmeli Boşanma Davası Avukatı ile Boşanma davası devam ederken ödenecek olan tedbir nafakasının etkili bir şekilde talep edilmesi gerekir. Karşıyaka boşanma avukatı ekibimiz bu talepleri etkili bir şekilde ileri sürmektedir. Sonraki süreçte de gerekirse nafakanın artırılması davası ya da nafakanın indirilmesi davası hukuk büromuz tarafından yürütülmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir