Kat Mülkiyeti ve Gayrimenkul Hukuku

Kat Mülkiyeti ve Gayrimenkul Hukuku

Kat mülkiyeti ve gayrimenkul hukuku konusu kat mülkiyeti kapsamındaki konutun mali, idari, hukuki, operasyonel konularında ilgili mevzuatlara uygun danışmanlık hizmeti vererek site veya çoklu yapı içerisinde yaşayan konut sakinlerinin ihtiyaç ve taleplerine en etkili ve hızlı şekilde çözüm sağlamaktayız. Müvekkillerimizi gayrimenkul uyuşmazlıklarında çıkan uyuşmazlıkları kapsamlı şekilde desteklemekte ve çıkan uyuşmazlıklarda müvekkillerimizin olumlu sonuçlar elde etmelerini sağlamaktayız.

Kat Mülkiyeti Hukuku

Kat mülkiyeti kanunu bir binanın kat ve bağımsız bölümlerini birer bağımsız mülkiyet konusu saymıştır. Böylece kat mülkiyeti arsa payı ve taşınmazdaki ortak yerlerle bağlantılı özel bir mülkiyet hakkıdır. Bağımsız bölüm üzerindeki mülkiyet hakkına kim sahipse arsa payına ve ortak yerlerdeki mülkiyet payına da o sahip olur. Bağımsız bölüm niteliği ancak binanın ayrı ayrı başlı başına kullanılmaya elverişli bir bölüm teşkil eden kısımları veya bir binanın bütünü için söz konusu olur.

Günümüzde birçok yapı artık toplu yapı formuna evirilmiş haldedir. Toplu yaşamın getirdiği bir takım düzen ve kuralların olması da problemlerin önüne geçmektedir. Bu bağlamda toplu yaşanan Yönetim planı, ana taşınmazın yönetim tarzını, kullanma maksat ve seklini yönetici ve deneticilerin alacaklarını ücret ve yönetime ilişkin hususları düzenleyen bir belgedir. Yönetim planı bütün kat maliklerini bağlayan bir sözleşme hükmündedir.

Kat Mülkiyeti Kanunun kapsamı şu şekildedir; Kanunun 1. maddesine göre; “tamamlanmış bir yapının kat, daire, iş bürosu, dükkan, mağaza, mahzen, depo gibi bölümlerinden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanları üzerinde bağımsız mülkiyet hakları kurulabilir” şeklinde ifade edilmiştir

Kat Mülkiyeti ve Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku, arazi, arsa, ev, daire, apartman vb. taşınmaz mallarla ilgili meydana gelen uyuşmazlıkların tamamı ile ilgilidir. Bu bağlamda tapu kayıtlarına ilişkin davalar, istihkak davaları, kira uyuşmazlığına dair davalar, kamulaştırma davaları, ortaklığın giderilmesi / İzale-i şuyu  davaları gayrimenkul dava konuları arasında yer almaktadır.

Gayrimenkul Hukukunun kapsamına giren davalar şu şekildedir;

 • Tapu iptali ve tescil davaları,
 • Tasarrufun iptali davaları,
 • Sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklar nedeniyle açılan alacak davaları,
 • Kira bedeli tespit davaları,
 • Kira arttırma davaları,
 • Tahliye davaları,
 • Müdahalenin men’i davaları,
 • Zilyetliğin korunmasına ilişkin davalar,
 • Ecrimisil davaları,
 • İpotek ve rehin davaları,
 • Geçit hakkı davaları,
 • Kar irtifakı davaları,
 • Ortaklığın giderilmesi ve yolsuz tescilin düzeltilmesi gibi davalar bu kapsamda sayılabilir.

İstanbul’da faaliyet gösteren Gürbüz Law + Partners İstanbul Gayrimenkul Avukatı olarak Kat Mülkiyeti Kanunu ile ilgili her türlü konuda; arazi, arsa, ev, daire, apartman vb. taşınmaz mallarla ilgili meydana gelen uyuşmazlıkların tamamındaki sorunların çözümlenmesi için danışmanlık hizmeti sağlama ve çıkan uyuşmazlıkların dava takip süreçlerinde yanınızda olmaktadır.

Kat mülkiyeti ve gayrimenkul hukuku hakkında Hukuki Danışmanlık ve Avukatlık Hizmetlerimiz hakkında bilgi için (0216) 208 45 47 numaralı telefondan veya info@gurbuzlaw.com üzerinden Uzman Avukat Kadromuzla temasa geçebilirsiniz.