Aile, günümüz toplumu açısından toplumsal hayatın temelini oluşturup, bu anlamda toplumun en temel yapı taşı, çekirdeğidir. Ülkemizde de 4721 sayılı Türk medeni kanunu ve 6284 Sayılı Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin korunmasına dair kanunla aile bireylerinin gerek dış faktörlere karşı gerekse aile bireylerinin birbirleriyle olan hakları ve sorumluluklarını düzenlemiştir.

Aile Hukuku Davaları Konuları Nelerdir?

Günümüzde aile kurumunu ilgilendiren her türlü müesseseler Türk Medeni Kanunu tarafından düzenlenmiştir. Bu kapsamda Aile Hukuku konusunda Gürbüz Law + Partners İstanbul Aile Hukuku Avukatı olarak verdiğimiz hizmetleri şu şekilde listeleyebiliriz:

 • Evlenme İşlemine İlişkin Davalar (İddet müddetinin kaldırılması gibi, evlenme işlemine ilişkin şartlara yönelik davalar, evlenme işlemi iptali davaları, evlenme işleminin yokluğu hususundaki davalar ve benzeri davalar)
 • Nişan bozulmalarında Maddi- Manevi Tazminat Davaları,
 • Nişan döneminde alınan maddi hediyelerin geri verilmesi,
 • Anlaşmalı Boşanma Davası Protokol Hazırlanması ve Dava Süreci Takibi
 • Çekişmeli Boşanma ve Maddi Manevi Tazminat İstemli Dava Süreci Takibi
 • Ziynet Eşya Alacakları Davası
 • Nafaka Davaları (İştirak Nafakası, Tedbir Nafakası, Yoksulluk Nafakası)
 • Nafakanın Arttırım ve Nafakanın Azaltılması Davaları,
 • Yabancı ülke mahkemelerince verilen boşanma ve nafaka kararlarının Türkiye’de tanıtılması ve tenfizi davalarında
 • Mal Rejimi ve Mal Paylaşımı Davaları
 • Aile içinde yaşanan şiddete bağlı olarak 6284 Sayılı Kanun uyarınca tedbir kararları çıkarılması,
 • Soybağı Davaları (Soybağının Reddi, Babalık Davası)
 • Velayet Davaları (Velayetin kaldırılması, velayetin değiştirilmesi, anne ve babanın müşterek çocukla şahsi münasebet tesisi, şahsi münasebet tesisin değiştirilmesi yahut  engellenmesine ilişkin)
 • Diğer Davalar (Evlat edinmeden kaynaklanan davalar, aile konutunun eşlerden birine tahsisi davası ve aile hukukundan doğan diğer her türlü davalar)

Aile Hukukundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklara Hangi Mahkeme Bakar?

Ailenin korunmasını sağlayan, aile hukukundan kaynaklanan dava ve işlere bakmakla yetkili özel mahkeme olarak Aile Mahkemeleri görevlidir. Kural olarak, her yargı çevresinde yeterince Aile Mahkemesi kurulmalıdır. Ancak, Aile Mahkemesinin kurulamadığı adliyelerde; Asliye Hukuk mahkemeleri, Aile Mahkemesi sıfatıyla yargılama yapar.

Boşanma Davası Nedir?

Aile Hukuku içerisinde yer alan ve günümüzde Aile Mahkemelerinde görülen dava dosya yoğunluğunun en büyük kısmını oluşturan boşanma davası eşlerden birinin, evlilik birliğini sona erdirecek kararı elde etmek için ilgili mahkemede açtığı davadır.

Boşanma Davası  Maddi Manevi Tazminat Talep Edilebilir mi?

Boşanma davalarında daha az kusurlu olan veya kusursuz olan eş lehine evlilik birliği içerisinde görmüş olduğu maddi ve manevi tüm zararlarını Boşanma Davasında kusurlu eşten talep edebilmektedir. Tazminat talebi boşanma davası ile birlikte ileri sürülebileceği gibi, ayrı bir dava olarak da açılabilir. Bunların dışında ise boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren 10 yıllık süre içerisinde ayrı bir dava açılarak da talep edilebilmektedir.

 • Maddi Tazminat; Boşanma aşamasında daha az kusurlu olan veya kusursuz olan eş, diğer eşten boşanma ile zarar gören mevcut veya beklenen menfaatlerinin tazminini talep edebilmektedir.
 • Manevi Tazminat; Boşanma davasında manevi tazminat talep edilirken kişinin içerisinde bulunduğu acı, elem, ızdırap ve keder dikkate alınmaktadır. Tazminat talebinde bulunan eşin manevi olarak zarar gördüğünü ispatlaması gerekmektedir. Kişinin gördüğü manevi zararın boşanmaya sebep olan olaylarla bağlantılı olması gerekmektedir. Yargıtay kararlarında kişisel haklar, kişinin yaşamı, onuru, sağlığı, saygınlığı, özgürlüğü olarak tanımlanmıştır.

Boşanma Davası Nafaka Türleri Nelerdir?

Boşanma davasında taraflar birbirlerinden nafaka isteyebilmektedirler. Hakim Boşanma Davasının açılması ve dilekçeler aşaması tamamlanmasıyla kendiliğinde taraflardan birinin nafaka ödemesine hükmedebilecektir.

 • Yoksulluk nafakası: Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir.
 • İştirak nafakası: Boşanma davasından sonra müşterek çocuklar için hükmedilen nafakadır.
 • Tedbir nafakası: Boşanma veya ayrılık davası açılınca hakim, davanın devamı süresince gerekli olan, özellikle eşlerin barınmasına, geçimine, eşlerin mallarının yönetimine ve çocukların bakım ve korunmasına ilişkin geçici önlemleri re’sen alır. hükmü gereğince tedbir nafakasına hükmedilebilecektir.

Boşanma Dava Sebepleri Nelerdir?

Boşanma Davasının hangi gerekçelere dayanılarak açıldığı ve dava sürecinin bilinçli bir şekilde devam ettirilmesi davanın kabul edilmesinde büyük rol oynayacaktır. Boşanma Davalarında gerekçeler; 1.Zina, 2.Hayata Kast, Kötü Muamele, Onur Kırıcı Davranış, 3. Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme, 4.Terk, 5.Akıl Hastalığı, 6. Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması gibi evliliğin yasal olarak son bulmasına neden olacak gerekçelerdir. Boşanma Davası diğer Davalardan farklı olarak Aile Mahremiyetini içerdiğinden biraz daha hassas ve gizlilik esasına dayanılarak yürütülmesi gereken dava türüdür. Gürbüz Law+ Partners Uzman Boşanma Avukatları sizlere güvenilir, şeffaf ve samimi bir hukuki hizmet sağlamaktadır.

İstanbul Aile Avukatı

İstanbul’da faaliyet gösteren Gürbüz Law + Partners İstanbul Boşanma Avukatı olarak Medeni Kanun ile ilgili her türlü konuda; Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Maddi Manevi Tazminat, Velayet, Soybağı, Mal Rejimi ve Tafiyesi, Velayet vb. hukuki sorunların çözümlenmesi için danışmanlık hizmeti sağlama ve aile bireyleri arasında çıkan uyuşmazlıkların dava takip süreçlerinde yanınızda olmaktadır.

Aile Hukuku hakkında Hukuki Danışmanlık ve Avukatlık Hizmetlerimiz hakkında bilgi için (0216) 208 45 47 numaralı telefondan veya info@gurbuzlaw.com üzerinden Uzman Avukat Kadromuzla temasa geçebilirsiniz.