Şirketler Hukuku ve Kurumsal Yönetim​

Şirketler Hukuku ve Kurumsal Yönetim

Şirketler Hukuku ve Kurumsal Yönetim alanında kurum ve kuruluşlara faaliyet gösterdikleri sektörlerdeki gelişmeleri yakından takip ederek, bir şirketin ihtiyaç duyacağı her türlü hukuki konuda bütüncül bir anlayışla hukuki danışmanlık hizmetinin verilmesi aynı zamanda Türkiye’de kurulu Anonim Şirketler’in, Limited Şirketler ’in, Şubelerin ve İrtibat Bürolarının kurulmasının yanı sıra, yönetim kurulu toplantılarına yönelik danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarının yürütülmesi, sermaye artırımı ile azalımı süreçlerinin hem şirketler hukuku hem de vergi hukuku açısından değerlendirilmesi şeklinde tüm hukuki sürecin kontrol altında devam etmesini sağlamaktır.