Miras Hukuku

Miras hukuku, miras bırakan(muris) dediğimiz bir kimsenin ölümü ile sona ermeyen, mirasçılarına intikal edebilir hak ve borçları ile diğer hukuki ilişkilerinin durumunu düzenleyen kuralların tümüdür.

Miras nedir?

Miras, bir kimsenin ölümü ile mirasçılarına geçen özel hukuk ilişkilerinin tümünü ifade eder, yani tereke anlamına gelir.

Miras bırakan kimdir? Bununla, ölümü ile, kendisine ait özel hukuk ilişkilerinin hukuki akıbetinin düzenlendiği kişi ifade edilmektedir. Miras  bırakan sadece gerçek kişi olabilir. Ölüme bağlı tasarrufun yapıldığı hallerde, miras bırakan yerine vasiyetçi terimi de kullanılır.

Mirasçı kimdir?

Miras bırakanın terekesi üzerinde külli halef sıfatıyla hak sahibi olan kişidir. Mirasçılar, mirasçı olmalarının temelinde yatan sebebe göre, yasal ve atanmış mirasçı olmak üzere ikiye ayrılırlar.

Miras Hukuku

Yasal Mirasçılar kimlerdir?

Hukukumuzda 4 adet yasal mirasçı bulunmaktadır. Bunlar kan hısımları, evlatlık, eş ve devlettir. Yasal mirasçılıkta Türk Medeni Kanunu zümre düzenini kabul etmiştir. Bu zümre düzeni hukukumuzda 3 seviyededir. Bunları kısaca şu şekilde açıklamak mümkündür.

Birinci zümre miras bırakanın altsoyudur. Birinci zümre aşağıya doğru sınırsızdır.

İkinci zümre, miras  bırakanın ana ve babası ile onların altsoyudur. Yani annesi ve babası, anne babadan üreyenler yani kardeşleri, kardeş çocukları, kardeş torunları vs. aşağıya ve yana doğru sınırsız olmak üzere ikinci zümreyi oluşturur.

Üçüncü zümre ise yine aşağı ve yana doğru sınırsız olmak üzere, miras bırakanın hem anne hem baba tarafından büyük baba ve anne ile onların altsoyundan oluşur. Yani miras bırakanın halası, amcası, dayısı, teyzesi ve onların altsoylarından oluşur.

Miras Hukuku

Veraset İlamı Nedir?

Veraset ilamı kişinin ölümünün ardından kimlerin hangi oranda mirasçı olduğunu gösterir belgedir. Mirasçılık belgesi (veraset ilamı ) davası, yasal mirasçıların mirasçı olup olmadıklarını ve miras pay ve oranlarını tespit edebilmeleri için açtıkları davadır.

Miras Hukuku

Miras Hukuku Davaları Nelerdir?

Uygulamada miras hukuku alanında birçok dava karşımıza çıkmaktadır. Bu dava türlerine örnek vermek gerekirse;

 • Mirasçılık Belgesi Verilmesi Davası
 • Mirasın Hükmen Reddi Davası
 • Mirasın Reddi Kararının İptali Davası
 • Terekenin Mevcudunun Tespiti Davası
 • Terekenin Korunmasına İlişkin Davalar
 • Mirasta Denkleştirme ve Tenkis Talebine İlişkin Tenkis Davası
 • Miras Sözleşmesinden Doğan Davalar
 • Mirasçının/Miras bırakanın Gaipliğine Karar Verilmesi Davası
 • Mirasın Paylaştırılması Talebine İlişkin Davalar
 • Belirli Mal Vasiyetinin Yerine Getirilmesine İlişkin Davalar
 • Vasiyetnamenin İptali Davası
 • Vasiyetnamenin İfası Davası
 • Vasiyetnamenin Açılmasına Dair Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanıma ve Tenfiz Davaları
 • Terekenin Borca Batık Olduğunun Tespiti Davası
 • Ön Mirasçı veya Art Mirasçı Atanmasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar Hakkında Dava
 • Ortaklığın Giderilmesi /İzaleyi Şu’yu Davası

Miras Hukuku

İstanbul Miras Avukatı

İstanbul’da faaliyet gösteren Gürbüz Law+ Partners İstanbul Miras Avukatı olarak sorumluluğu miras hukuku ile ilgili her türlü konuda; Miras bırakan ile mirasçı arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi; Tereke hakkındaki davalar, vasiyetname hazırlanması, vasiyetnamenin iptali davaları, ortaklığın giderilmesi davaları v.b miras hukukundan kaynaklı açılan davaların takibine  ve benzeri uyuşmazlıklara yönelik hukuki sorunların çözümlenmesi için danışmanlık hizmeti sağlama ve çıkan uyuşmazlıklarda dava takip süreçlerinde yanınızda olmaktadır.

Miras hukuku uyuşmazlıkları hakkında Hukuki Danışmanlık ve Avukatlık Hizmetlerimiz hakkında bilgi için (0216) 208 45 47 numaralı telefondan veya info@gurbuzlaw.com üzerinden Uzman Avukat Kadromuzla temasa geçebilirsiniz.