Lojistik ve Taşıma Hukuku

Taşıma hukuku yada tam adı Lojistik ve taşıma hukuku konusu, iradi olarak kararlaştırılan yük ve/veya yolcunun kararlaştırılan durum ve koşullara uygun bir şeklide taşınmasıdır. Bununla birlikte güvenli bir taşımanın gerçekleşip gerçekleşmediğinin tespiti ve gerçekleşmemesi halinde hukukun çözüm üretmesi gerekir. Bu çözümlere lojistik ve taşıma hukuku konusunda uzman avukat ile en hızlı ve güvenilir şekilde sonuca ulaşmanız mümkündür.

Taşıma Hukukunda Meydana Gelen Problemler

Taşıma hukuku çerçevesinde yapılan sözleşmelerden doğan ihtilafların çözümünde özellikle uluslararası taşımalarda hangi ülke hukukunun uygulanacağı meselesi başlı başına bir problem teşkil etmektedir.

Taşıyıcı ile taşınan eşyanın malikleri veya taşınan yolcu arasındaki menfaat dengelerinin nasıl korunacağıdır. Gerçekten taşıma konusunda yük veya yolcu taşıma sırasında çeşitli tehlikeler meydana gelmesi muhtemeldir. Taşıyıcı, taşınan eşyanın taşıma sırasında zarar görmesi veya geç teslim edilmesi halinde, eşyanın malikleri veya eşyanın sorumluluğunu alan ilgililerinin yüksek tazminat talepleriyle karşı karşıya kalabilir. İşte taşıma hukuku taşıyıcı ile yük ilgilisi veya yolcu arasındaki bu ve benzeri menfaat dengelerinin nasıl ve ne ölçüde korunacağını tespit eder. Tüm bu süreçlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi adına hukuki destek almak neredeyse mutlak bir şart haline gelmiştir. Hukuki destekten bağımsız başlanan bir taşıma süreci devamında yüksek maliyetlere katlanılmasına sebebiyet vermektedir. Hukuk ofisimizin lojistik ve taşıma hukuku konusunda müvekkillerine sağladığı önleyici hukuk hizmetleri son derece önemlidir.

Lojistik ve Taşıma Hukuku

CMR Nedir?

Uluslararası karayolu taşımacılığında taşıyıcının sorumluluklarını belirleyen bir sözleşmedir. Türkiye de 1993 yılından beri sözleşmeye taraf olan ülkelerdendir. Sözleşmeye taraf olan ülkeler arasında meydana gelen karayolu taşımacılığına bağlı uyuşmazlıkların çözümünde başvurulacak bir sözleşmedir. Sözleşmenin maddeleri kendi kanunlarımızdan Türk Ticaret Kanunu ilgili maddeleri ile uyum içindedir.

Lojistik ve Taşıma Hukuku

CMR Hangi Durumlarda Uygulanmaz?

Cenaze taşımaları, uluslararası ev ve eşya taşımaları ve uluslararası posta taşıma ve gereğince düzenlenen anlaşmalarda CMR hükümleri uygulanmamaktadır.

Taraflar aralarındaki sözleşme ile CMR maddelerinde değişiklik yapma hakkına sahip olsalar da bazı emredici hükümler de mevcuttur. Uygulamada büyük ticari kayıpların önüne geçebilmek adına uzman avukatlarımızdan hukuki destek alarak sözleşme maddelerini lehinize düzenlemeniz mümkündür.

Lojistik ve Taşıma Hukukundan Doğan Davalar

Taşıma esnasında meydana gelen hasar veya zarar talepleri ile taşıma sözleşmesinde belirlenen şartların sağlanamamasından kaynaklı gecikme veya hiç teslim etmeme gibi durumlara bağlı maddi tazminat davaları ile taşıma sözleşmesinin hazırlanması gibi çok çeşitli uyuşmazlık türleri bulunmaktadır. Lojistik ve Taşıma Hukukuna özgü davalar taşımacı, fiili taşımacı ve CMR sigortasını düzenleyenler aleyhine açılabilmektedir.