Sigorta Hukuku​

Sigorta Hukuku, sigorta sözleşmesi ile ilgililer arasındaki ilişkilerle, sigorta şirketleri ve acentelerin faaliyetlerini düzenleyen özel hukuk dalıdır. Sigorta hukukuna ait ayrı bir kanun bulunmamaktadır. Sigorta hakkındaki uyuşmazlıklar Türk Ticaret Kanunun 5. Bölümü içerisinde düzenlenmiştir.Sigorta hukukunda yer alan sigorta türleri ikiye ayrılmaktadır. Bunlar;

 • Zarar Sigortası
 • Can Sigortası

Bu iki ayrı türün alt başlıkları günlük hayatta karşımıza çıkan ve çoğu müvekkilinde uyuşmazlık olarak hayatına giren sigortalardır.

Sigorta Çeşitleri Nelerdir?

Sigorta Çeşitlerini şu şekilde kategorize etmemiz mümkündür;

 • Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası)
 • Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası (KASKO)
 • Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
 • Mesleki Sorumluluk Sigortası
 • İşveren Sorumluluk Sigortası
 • Ürün Sorumluluk Sigortası
 • Zorunlu Deprem Sigortası
 • İnşaat Sigortası
 • Yangın ve yangına bağlı kar kayıpları sigortası
 • Hayat Sigortası
 • Sağlık Sigortası
 • Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortaları

Sigorta Davaları Nelerdir?

Sigorta sözleşmelerine bağlı uyuşmazlıklardan bazılarına örnek vermek gerekirse;

 • Trafik kazalarında maddi ve manevi tazminat davaları,
 • Ferdi kazalara ilişkin davalar,
 • Bireysel Emeklilik sigortası, sağlık sigortası ve hayat sigortası kapsamında doğan alacak ve tazminat davaları,
 • Sel, yangın, deprem gibi doğal afetler neticesinde oluşan zararların tazminine ilişkin sigorta alacak ve tazminatların davaları,
 • Sigorta sözleşmelerindeki yükümlülüklerin ihlalinden doğan davalar,
 • Zarar sigortalarından kaynaklanan uyuşmazlıklar,
 • Zorunlu sorumluluk sigortalarından kaynaklanan uyuşmazlıklar,
 • Ödenmeyen sigorta primlerinin icrası hakkındaki uyuşmazlıklar,
 • Tazminat ve sigorta bedellerinin, zarar görenden tazmin edilmesine dair uyuşmazlıklar şeklinde sıralanabilir

Sigorta Tahkim Komisyonu Ne İşe Yapar?

Sigorta tahkim bir anlaşmazlığın ve uyuşmazlığın çözümü için, mahkeme yerine, hakeme başvurulmasıdır. Tahkim, isteğe bağlı ve zorunlu olmak üzere iki türlüdür. Zorunlu tahkimde, hangi durumlarda hakeme başvurulacağı özel yasalarla belirlenir.

Sigorta tahkim komisyonu, sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların dava yoluna gitmeden önce daha hızlı ve daha pratik bir şekilde sonuca bağlanmasına katkı sağlayan bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir.

Sigorta Tahkim Komisyonu, Tahkim sistemi ile sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden fayda sağlayan ilgililer ile riski üstlenen taraf arasında sigorta sözleşmesinden doğan tüm uyuşmazlıkların çözümüne katkı sağlamaktadır.

Sigorta Tahkim Komisyonunu vermiş olduğu karar doğrudan kesin değildir. Karar hakkında süresinde iptal davası açılmaz ise veya iptal davası açılmasından vazgeçilmesi halinde tahkim kararı kesinleşir. Sigorta tahkim avukatı aracılığı ile kesin olarak verilen tahkim kararı için mahkemeden talep üzerine hakem kararının icra edilebilir olduğuna dair bir belge verilir. Bu belgeye istinaden kararın icrası sağlanır.

Sigorta Hukukundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar

Sigorta hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda ofisimizde sigorta avukatı danışmanlık hizmeti, dava ve dava sonrası süreçlerin yönetilmesi, sulh çalışmaları ve arabuluculuğu kapsamakla beraber; sigorta avukatı ekibimiz yasal düzenlemelerin takibi hakkında danışmanlık, yeniden yapılandırmalar, vergisel konular, sigorta poliçelerinin düzenlenmesi hakkında danışmanlık vermek konusunda oldukça başarılıdır.