Gürbüz Law+ Partners, yerli ve yabancı şirketler ile şahıslara geniş bir çerçevede hukuki, ticari ve vergisel yükümlülüklerinde önleyici ve koruyucu danışmanlık hizmeti vermekte ve yargısal konularda tüm dava süreçlerini yetkin ve donanımlı kadrosuyla müvekkilinin hukuki taleplerini doğru, pratik ve eksiksiz şekilde çözüme kavuşturan bir hukuk ofisidir.

Müvekkillerimizin hukuki süreçlerini takip ederken en gelişmiş son teknoloji imkanlarını kullanmakta ve periyodik olarak müvekkillere süreç bilgilendirmesi yapılmaktadır. Büyüyen kadromuz ve günbegün artan müvekkillerimizle her gün daha kıymetli bir sorumluluk taşıdığımızın farkındalığını yitirmeden, mesleğe başladığımız ilk günkü gibi; aynı sadakat ve heyecanla sizlere hizmet vermeye devam etmektedir.

Siz müvekkillerimizle aramızdaki iletişimde güvenilir ve şeffaf olmamız, hızlı, proaktif, takipçi, çözüm odaklı olmamız, sorgulayan ve sorumluluk üstlenen kadromuzla hukuka ve hukukun üstünlüğüne olan inancınızı arttırmamız vazgeçilmez değerlerimizdendir. Gürbüz Law + Partners İstanbul Avukatları olarak önceliğimiz çözüm odaklı olarak en az maliyet ile müvekkillerimizin hukuki uyuşmazlıklarının tüm süreçlerinde yol gösterici olmaktır.

Gürbüz Law + Partners Hukuk Bürosu

Gürbüz Law + Partners genç dinamik kadrosuyla 2 kurucu avukat,3 iş ortağı avukat ,2 stajyer avukat ve 1 adet icra takip elemanını bünyesinde bulundurmaktadır. Ana şube ofisimiz merkezi bir noktada olup ulaşım konusunda hiçbir sıkıntısı bulunmamaktadır. İstanbul Adli Yargı Bölgesi içerisinde bulunan bütün adliye ve icra daireleri koşulsuz olarak hizmet bölgemizdir. Türkiye çapında tüm bölgelerde özellikle İzmir, Ankara, Bursa, Balıkesir, Eskişehir, Samsun, Diyarbakır, Erzurum, hukuk ofisleri ve avukatlarıyla ortaklığımız vardır.

İstanbul Avukat olarak konusunda uzman avukat ve danışmanlarla faaliyet alanlarımız geniş bir yelpazeden oluşmakta olup başlıca; Sözleşmelerin Hazırlanması Ve Düzeltilmesi, Gerçek Ve Tüzel Kişilere Koruyucu Ve Önleyici Hukuki Danışmanlık Hizmeti, Anlaşmalı Ve Çekişmeli Boşanma, Nafaka İcrası, Nafaka Artırım, Velayet, Vesayet, Soy bağı, Babalık, Nüfus Kayıtlarının Düzeltilmesi, Çek, Senet, Poliçe İcra Takibi, İcra ve İflas davası, Ticaret hukuku, Kambiyo Senetlerinden Doğacak Alacak Ve İptal Davası, Alacak Davaları, Alacağın İcrası,  Soruşturma Aşaması Takibi Ve Ceza Davaları, İşçilik Alacakları, İşe İade Davası, İş Kazası Ve Meslek Hastalığı Sebebiyle Ortaya Çıkan Maddi Ve Manevi Zararların Tespiti Ve Tazminatlar, Eksik Sigorta Primlerinin Tespiti Ve Düzeltilmesi, Mirasın Reddi, Mirasın Paylaştırılması, Tenkis Davası, Mirastan Mal Kaçırmanın Önlenmesi Davası, Vasiyetnamenin Düzenlenmesi Ve İptali Davası, Ortaklığın Giderilmesi, Arsa Payı Kat Karşılığı Sözleşmelerinin İncelenmesi Ve Düzeltilmesi, Tapu İptal Ve Tescil Davaları, İstihkak Davaları, Kamulaştırma Davaları, Kiracının Tahliyesi, İhtiyaç Sebebiyle Kiracının Tahliyesi, Maddi-Manevi Tazminat Davaları, Araç Değer Kayıplarının Tespiti Ve İcrası, İkametgah Ve Oturma İzni Başvuruları,  KVKK Danışmanlık Hizmeti, VERBİS Kayıtlarının Yapılması, Tüketici Hakem Heyeti Başvuruları, Taşıma Sözleşmesinden Kaynaklı Ortaya Çıkan Zararların Tespiti Maddi Ve Manevi Tazminatlar, CMR Davaları, Vergi Aslı, Vergi Ziyaı Ve Özel Usulsüzlük Cezaları İptali Davası, Vergi Ceza İhbarnamesinin İptali Davası, İhtirazı Kayıt Davası, Özel Esas (Kod) Davası, 153/A Davası şeklinde birden fazla alanda hukuki uyuşmazlığa çözüm aramaktayız.

hakkımızda

Hukuki sorununuzla ilgili daha detaylı bilgi almak için iletişim sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Sizi de aramızda müvekkilimiz olarak görmekten memnuniyet duyarız.