Buca Yabancılar Hukuku Avukatı

Buca Yabancılar Hukuku Avukatı

Yabancılar hukuku, ülkemizde bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan kişilerin tabi olduğu hukuktur. Buca Yabancılar Hukuku Avukatı, Yabancılar hukuku ile ilgili olarak ülkemizde 6458 sayılı yabancılar ve uluslararası koruma kanunu temel kanundur. Yabancıların ülkemize girişleri, ülkemizde kalışları ve Türkiye’den çıkışları ile Türkiye’den koruma talep eden yabancılara sağlanacak korumanın kapsamına ve uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar bu kanun ile düzenlenmiştir. Buca Yabancılar Hukuku Avukatı olarak İzmir’de Gürbüz Law+ Partners yabancılar hukuku danışmanlığı alanında avukat ekibi ile hizmet vermekteyiz.

Buca Yabancılar Hukuku Davası Avukatı

Gürbüz Law+ Partners Buca Yabancılar Hukuku Avukatı olarak Yabancılar hukuku alanındaki hizmetlerimiz şu şekildedir

 • Oturma izni için gerekli işlemler
 • Çalışma izni için gerekli işlemler
 • Türkiye’de yaşayan yabancıların ikamet tezkeresinin uzatılması için resmi mercilere başvuruların yapılması ve sürecin takip edilmesi
 • Yabancılara Türk hukuku ve yasal mevzuat hakkında bilgilendirme ve yasal danışmanlık hizmeti sunulması
 • Türkiye’de yaşayan yabancıların haklarının her türlü ihlali halinde, gerekli davaların açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi
 • Türkiye’de yaşayan yabancıların evlenmeleri hakkında yasal mevzuat çerçevesinde bilgilendirme ve danışmanlık hizmetleri sunulması
 • Türkiye’de yaşayan yabancıların boşanma ve aile hukuku davalarının açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi
 • Vatandaşlık başvurusu işlemlerinin takibi, vatandaşlık başvurusunun reddi halinde uyuşmazlıkların çözümü ve iptal davalarının takibi
 • Şirketlerin mavi ve beyaz yakalı yabancı işçi istihdamına ilişkin hukuki danışmanlık verilmesi
 • Yabancıların gayrimenkul alması için gerekli işlemler
 • Yabancı ülke mahkemeleri tarafından verilen boşanma kararlarının tanınması ve tenfizi
 • Yabancı mahkeme kararları ve hakem kararlarının tanınması ve tanfizi
 • Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye’de taraf olduğu davaların takibi ve icra işlemleri
 • Yabancıların Türkiye’de şirket kurması; devlet kurumları, ortakları, çalışanları ve müşterileri arasında gerçekleşecek sözleşmelerin düzenlenmesi ve uyuşmazlıkların çözülmesi
 • Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye’de gayrimenkul alım ve satımına ilişkin işlemlerinin takibi
 • Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye’deki gayrimenkullerinin kiralanması ve ilgili işlemlerinin takibi ve uyuşmazlıkların çözümü
 • Yabancı gerçek kişilere Türkiye’deki miras hukukuna ilişkin danışmanlık hizmetleri verilmesi
 • Yabancılara banka hesabı açılması
 • Yabancıların yatırım yapması konusunda danışmanlık hizmeti verilmesi
 • İltica talebi için gerekli işlemlerin yapılması
 • Deport ve yabancı tahdit kodu kararı kaldırma işlemlerinin gerçekleştirilmesi
 • Yabancıların miras ile ilgili işlemlerinin gerçekleştirilmesi
 • Yabancıların sağlık ve eğitim hizmetlerinden faydalanması için gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi

Buca Yabancılar Hukuku Avukatı olarak Gürbüz Law+ Partners oturum izni başvurularında hukuki destek vererek vize süresi bitmeden yasal yollar ile yabancıların Türkiye’de kalmasına destek olunmaktadır.

Buca Yabancılar Hukuku Davası Avukatı
Buca Yabancılar Hukuku Davası Avukatı

Yabancılar için Kısa Dönem İkamet İzni

Yabancılar için Kısa Dönem İkamet İzni, Türkiye’de geçici olarak ikamet etmek isteyen yabancılar için sağlanan bir hizmettir. Bu süreç, Türkiye’de çalışma, eğitim, sağlık hizmetleri gibi çeşitli amaçlarla bulunmak isteyen yabancı vatandaşlara yöneliktir.

Kısa Dönem İkamet İzni, genellikle 90 günü aşmayan kısa süreli ziyaretler veya belirli amaçlarla Türkiye’de geçici olarak ikamet etmek isteyen yabancılara yöneliktir. Başvuru süreci, gerekli evraklar ve prosedürlerle ilgili detaylı bir süreci içerir ve başvuru sahiplerine, Türkiye’de geçici olarak ikamet etme imkanı tanır.

Bu hizmet, Türkiye’nin sunduğu fırsatları değerlendirmek, kültürel deneyimler yaşamak veya belirli bir amacı gerçekleştirmek isteyen yabancılara kolaylık sağlamaktadır. Kısa Dönem İkamet İzni, Türkiye’nin misafirperverliğini ve açık kapı politikasını yansılayan bir hizmet olarak önemli bir yer tutmaktadır.

Yabancılar için İnsani İkamet İzni Kimlere Verilir?

Yabancılar için İnsani İkamet İzni, Türkiye’de özel durumlara sahip olan ve insan haklarından kaynaklanan nedenlerle ikamet izni talep eden bireylere yönelik bir hizmettir. Bu izin, özellikle insani yardım ve koruma ihtiyacı olan kişilere sunulan bir imkandır. İnsani İkamet İzni, genellikle zorla göç edenler, savaş mağdurları, mülteciler ve benzeri zorlayıcı sebeplerle Türkiye’ye sığınan yabancılara sağlanır. Bu izin, bu kişilere geçici bir barınma hakkı tanıyarak, Türkiye’de güvenli ve insan onuruna yakışır bir yaşam sürmelerini amaçlar.

Başvuru süreci genellikle detaylı ve hassas bir değerlendirmeyi içerir. İnsani İkamet İzni, Türkiye’nin uluslararası taahhütleri çerçevesinde, insan haklarına saygı ve koruma prensiplerine dayalı olarak, bu özel durumda olan yabancı bireylere destek sağlamayı amaçlar. Bu izin, Türkiye’nin misafirperverlik ve insan haklarına duyarlılık politikasının bir yansımasıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir