Çekişmeli Boşanma Nedir?

Çekişmeli Boşanma Nedir

Çekişmeli Boşanma Nedir? eşler arasındaki anlaşmazlıkların mahkemeye taşındığı ve boşanma sürecinin anlaşmazlık içeren bir biçimde gerçekleştiği bir hukuki süreçtir. Bu süreç, genellikle maddi ve manevi konularda anlaşmazlık yaşayan çiftler arasında başvurulan bir hukuki çözüm yoludur.

 • Hukuki Tanım: Çekişmeli boşanma, Türk Medeni Kanunu’na göre belirli şartların yerine getirilmesi durumunda mahkemeye başvurulan bir boşanma türüdür.
 • Sebep ve Nedenleri: Eşler arasındaki anlaşmazlıklar genellikle maddi, duygusal, veya çocuklarla ilgili konulardan kaynaklanabilir.

Çekişmeli Boşanma Davası Süreci

Çekişmeli boşanma davası, belirli aşamalardan geçen bir süreci içerir ve her aşamada belirli prosedürler uygulanır.

 • Başvuru ve Dosya İşlemleri: Çekişmeli boşanma davası başvurusu, avukat aracılığıyla ya da doğrudan mahkemeye yapılabilir. Başvuru sürecinde gerekli evrakların toplanması ve dosya hazırlığı önemlidir.
 • Duruşma Aşamaları: Dava dosyasının kabul edilmesinin ardından mahkeme duruşma tarihini belirler. Duruşma aşamasında taraflar, iddialarını ve savunmalarını mahkeme önünde sunarlar.
 • Tanıkların Rolü: Çekişmeli boşanma davasında tanıklar, tarafların iddialarını destekleyen veya çürüten ifadelerle mahkemeye yardımcı olurlar.
Çekişmeli Boşanma Davası Süreci
Çekişmeli Boşanma Davası Süreci

Maddi Tazminat Talepleri

Çekişmeli boşanma davalarında maddi tazminat talepleri sıkça karşılaşılan konulardır.

 • Nafaka: Ekonomik durumu zayıf olan eş, boşanma sonrası geçimini sağlamak için nafaka talep edebilir.
 • Mal Paylaşımı: Ortak mal varlığı, çekişmeli boşanma davalarında bölüşülmelidir. Mal paylaşımı talepleri sıkça görülen uyuşmazlıklardandır.
 • Maddi Zararlar: Boşanma sürecinin bir sonucu olarak ortaya çıkan maddi zararlar da dikkate alınmalıdır.
Maddi Tazminat Talepleri
Maddi Tazminat Talepleri

Manevi Tazminat Talepleri

 • Haksız Fiil ve Manevi Zararlar: Çekişmeli boşanma davasında, eşler arasındaki haksız fiil iddiaları ve bu durumun neden olduğu manevi zararlar gündeme gelebilir.
 • Ruhsal İstikrarın Bozulması: Boşanma süreci, tarafların ruhsal sağlıklarını etkileyebilir. Bu durum, manevi tazminat taleplerini ortaya çıkarabilir.
Manevi Tazminat Talepleri
Manevi Tazminat Talepleri

Çocuk Hakları ve Velayet Davaları

 • Çocukların Durumu ve Hakları: Çocukların çekişmeli boşanma davasındaki durumları, mahkeme tarafından titizlikle incelenir. Çocukların hakları gözetilir.
 • Velayet Davalarının İncelikleri: Eşler arasında çocukların velayeti konusundaki anlaşmazlıklar, ayrı bir başlık altında değerlendirilir. Çocuğun en iyi çıkarları gözetilir.
Çocuk Hakları ve Velayet Davaları
Çocuk Hakları ve Velayet Davaları

Boşanma Davasında Deliller ve Kanıtlar

 • Telefon Kayıtları ve Mesajlar: Taraflar arasındaki iletişim, boşanma davasında delil olarak sunulabilir.
 • Tanıkların İfade ve Beyanları: İlgili tanıklar, mahkemeye ifade vererek çekişmeli boşanma davasında tarafların iddialarını destekleyebilir veya çürütebilir.
 • Uzman Raporları: Hukuk, psikoloji veya ekonomi gibi alanlarda uzman kişiler tarafından hazırlanan raporlar, mahkemeye sunularak çeşitli iddiaları destekleyebilir.
Boşanma Davasında Deliller ve Kanıtlar
Boşanma Davasında Deliller ve Kanıtlar

Avukat Tutma ve Hukuki Yardım

 • Boşanma Avukatının Rolü: Çekişmeli boşanma davasında avukat, tarafları hukuki süreçte temsil eder ve haklarını savunur.
 • Adli Yardım Hakkında Bilgiler: Maddi durumu zayıf olan taraflar, adli yardım başvurusu yaparak hukuki süreçte destek alabilirler.
Avukat Tutma ve Hukuki Yardım
Avukat Tutma ve Hukuki Yardım

Çekişmeli Boşanma Davasında Uzlaşma Yolları

 • Arabuluculuk: Taraflar arasındaki anlaşmazlıkları çözmek için arabuluculuk, çekişmeli boşanma davalarında sıkça başvurulan bir yöntemdir.
 • Uzlaştırma ve Müzakere: Uzlaştırma, tarafların anlaşmazlıklarını kendi aralarında çözmelerine yönelik bir süreçtir.
Çekişmeli Boşanma Davasında Uzlaşma Yolları
Çekişmeli Boşanma Davasında Uzlaşma Yolları

Çekişmeli Boşanma Davası Nedir?

Boşanma davaları hukuki süreçlerdir ve evlilik birliğini sona erdirmeyi amaçlar. Bu davalardan biri olan çekişmeli boşanma davası, son yıllarda giderek artan bir trend olarak karşımıza çıkmaktadır. Çekişmeli boşanma davası, eşler arasında anlaşmazlıkların bulunduğu durumlarda açılan bir davadır. Eşler, boşanma konusunda hemfikir olamazlar ve çeşitli konular üzerinde anlaşmazlık yaşarlar. Bu anlaşmazlıklar genellikle mal paylaşımı, velayet hakları, nafaka gibi konuları içerir. Eşler arasındaki iletişim kopmuşsa veya güven sarsılmışsa, çekişmeli boşanma davası kaçınılmaz hale gelir.

Son yıllarda çekişmeli boşanma davalarının sayısında önemli bir artış yaşanmaktadır. Bunun birkaç nedeni vardır. İlk olarak, toplumda evlilik kavramına bakış açısı değişmiştir. Artık insanlar daha özgür bireyler olarak kabul edilmekte ve kendi mutluluklarını ön planda tutmaktadır. Bu da evliliklerin daha çabuk sona ermesine yol açabilir. İkinci olarak, boşanma süreci daha kolaylaşmıştır. Hukuki düzenlemeler ve yasalara yapılan değişiklikler, boşanma sürecini daha erişilebilir hale getirmiştir. Bu da çekişmeli boşanma davalarının artmasına neden olmuştur.

Çekişmeli boşanma davasının diğer bir nedeni ise ihtiyaçlar ve beklentiler arasındaki uyumsuzluktur. Eşler arasında yaşanan anlaşmazlıklar ve farklı değerler, çekişmeli boşanma davasının ortaya çıkmasına yol açabilir. Finansal sorunlar, sadakatsizlik gibi faktörler de bu tür davaların artmasında etkili olabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir