İcra Takibi Nasıl Yapılır? & İcra Davası Avukatı & Gürbüz Law+

İcra Takibi Nasıl Yapılır?

Bir çok kişinin merak ettiği sorulardan biri de icra takibi nasıl  yapılır? olmaktadır. İcra Avukatları tarafından alacaklı borçlu arasındaki borç ilişkisinde müvekkillerinin alacaklarına kavuşması için izlenecek hukuki yolları alacağın türüne niteliğine ellerindeki ispat araçlarına belgelere göre planlanmakta alacaklının borcuna ulaşması için etkin bir hukuki harita çizmektedirler.

Borç ilişkisinde borçlu tarafın borcunu ifa zamanına uygun ya da hiç yerine getirmemesi ile karşılaşılmaktadır. Sıklıkla karşılaşılan bu durum karşısında alacaklının borçludan borcunu tahsil edebilmek için başvuracağı hukuki yollar mevcuttur. Alacaklı tarafın borçludan borcunu ifa etmesi için devlet eliyle İcra Müdürlüğüne başvurarak başlattığı takibe icra takibi denmektedir. Takibinin avukat aracılığıyla sürdürülmesi şart değildir ancak icra ve iflas hukuku oldukça detaylı ve kompleks bir niteliğe sahip olduğundan alanında uzman pratik anlamda deneyimli ve tecrübeli avukatlarla çalışılması çok elzemdir.  İstanbul İcra Takibi Avukatı sürecin yürütülmesi aşamasında şahıs ve kurumsal müvekkillerine hizmet vermektedir.

İcra Takibi alacaklının talebiyle başlayıp borçludan paranın tahsil edilerek alacaklının borcunun ödenmesi ile sonuçlandırılmayı hedef alan bir süreçtir. İcra takibi sürecinde izlenecek yol kanunda belirtilmiştir. Takip süresince yapılacak işlemlerde bir noksanlık ve hata olması çok büyük hak kayıplarına sebep olabilmektedir. İstanbul İcra Hukuku Avukatı tarafından alacaklının alacağını elde edebilmesi ve hak kayıplarına uğramaması için gerekli işlemleri alanında uzman icra avukatları aracılığıyla gerçekleştirmektedirler.

İcra takibini başlatmak isteyen alacaklı, içeriği usulüne uygun hazırlanmış alacak dosyası ile yetkili İcra müdürlüğüne başvurur. Takip talebi ile başvuru yapıldıktan sonra ödeme emri düzenlenir ve borçlu tarafına tebliğ edilir. Kanunda belirtilen süre içerisinde ödeme emrine itiraz edilmezse takip kesinleşir ve haciz aşamasına geçilir.

İlamlı İcra Takibi Nedir?

İlam mahkeme tarafından verilen kararı içeren belgedir.  Mahkeme tarafından verilmiş olan bu resmi belgeyle icra takibinin başlatılması İlamlı İcra Takibi olarak adlandırılır.  İlamlı icrada alacaklı alacak hakkını mahkeme tarafından verilen bir karara veya kanunda ilam niteliğinde kabul edilen belgelere dayandırarak açmakta ilamlı icra söz konusu olmaktadır. Alacaklı sahip olduğu ilamla icra dairesine başvurarak takibin başlatılmasını sağlamaktadır.

İlamlı icra konusunu para alacakları ve başka türden alacaklar oluşmaktadır. Konusu para alacağı veya teminat alacağı dışındaki alacaklar için mahkemede dava açılıp ilamın alınması lazımdır.  Bunlardan bazıları:

  • Çocuk teslimi
  • Çocukla kişisel ilişki kurulması
  • Taşınmazın tahliyesi
  • Taşınmazın teslimi
  • Taşınır teslimi
  • İrtifak hakkı kurulması

İlamlı icra takiplerinde zamanaşımı kanunda belirtilen süreye bağlı olarak gerçekleşmekle birlikte aile hukuku, şahıs hukuku, taşınmaz ve taşınmazın aynına ilişkin ilamlar zamanaşımına uğramamaktadır. Oldukça teknik bilgi barındıran icra hukuku alanında danışmanlık hizmeti almak için alanında uzman Pendik İcra Avukatlarından destek alabilirsiniz.

İlamlı İcra Takibi Nedir

İlamsız İcra Takibi Nedir?

İlamsız icra söz konusu olduğunda alacaklının alacağının konusunu para ve teminat alacaklarından oluşmakta mahkemede dava açmadan doğrudan icra dairelerine başvurma yoluna gidebilmektedir.  İlamsız icra yoluyla yapılacak takiplerde uygulamada en çok genel haciz yoluyla takip uygulama alanı bulur. Alacaklının genel haciz yoluyla takibi başlatabilmesi için ilk olarak icra dairesine takip talebinde bulunması gerekir. Alacaklı icra dairesine yazılı ve sözlü veya elektronik yolla takip talebinde bulunur. İcra müdürü tarafından talebin şartları içermesi halinde ödeme emri düzenlenir.

Ödeme emri, alacaklının takip talebinden itibaren en geç 3 günlük süre içinde borçlu tarafına tebliğ edilir. Borçlunun kendisine gelen ödeme emrine itiraz etme hakkı vardır. Borçlu tarafının borcunun olmadığına yönelik ve alacaklının takip yetkisinin olmadığı yönelik itirazı ödeme emrine itirazdır. Borçlu tarafından bu itiraz icra dairesine bildirilir.  Önemli nokta borçlunun itirazı alacaklı tarafından gönderilen takip talebinin kendisine tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde yapmasıdır. Bu durumda borçlu tarafından yapılan itiraz ile takip kendiliğinden durmaktadır. Borçlunun itirazına sebep bildirme zorunluluğu yoktur. Tek başına “İtiraz Ediyorum” demesi yeterli olmaktadır.

İlamlı icra takibi ve İlamsız icra takibi arasında alacaklının elinde sahip olduğu belge, icra takibinin durdurulması yetki ve itiraz sürecinde büyük farklar vardır.  Sürelerin değerlendirilmesi, ispat, alacaklının zaman kaybı yaşamaması açısından Kurtköy Avukat icra takibi için alacaklıların süreci etkin icra avukatlarıyla yürütmelerinin öneminin altını çizmekteyiz. İcra takibinde,  icra takibi davalarında ve İcra hukuku alanındaki tüm danışmanlık, dava hizmetleriniz ayrıca sorularınız için Gürbüz Law+ Partners icra departmanındaki donanımlı avukatlardan destek alabilirisiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir