Kira Tespit Davası & Dava Açma Süresi

Kira Tespit Davası

Kira tespit davası açılması için ön şart yazılı bir kira sözleşmesinin varlığıdır. Kira sözleşmesi, kiraya veren ve kiralayan arasında yapılan bir şeyin kullanımını ve kullanmayla birlikte yararlanmayı kiracıya bırakan ve karşılığında kiracının kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmelere denir. Kullanımı en yaygın kira sözleşmesi konut kiralama sözleşmeleridir. Konut kiralama sözleşmelerinde taraflar kira bedelini ve kira artış bedelini serbestçe belirleyebilirler.

Taraflarca kira sözleşmesinde özellikle belirlenmeyen kira artışları on iki aylık ortalama TÜFE oranıyla sınırlıdır. Son yıllarda ise ülkemizdeki yüksek enflasyon ve ekonomik kriz nedeniyle kiraya veren ve kiracı arasındaki uyuşmazlıklar had safhaya ulaşmıştır. Yüksek enflasyon sebebiyle alım gücü düşen mal sahipleri önceden kiracılarıyla yapmış oldukları sözleşmelerin kanunda öngörülen bedel artış oranından çok daha fazlasını talep etmektedir. Yine enflasyon sebebiyle gelirini arttıramayan kiracının da mal sahibinin TÜFE oranından yüksek bir oranda kira artış bedeli talep etmesi mağduriyetin diğer yüzü olmaktadır.

Kira Bedeli Tespit Davası

Kira sözleşmesinin yapılmasının üzerinden 5 sene geçmesi halinde mal sahibi piyasaya göre düşük olan kira bedelinin arttırılması veya kiracı, piyasaya göre fazla olan kira bedelinin azaltılması talebiyle kira tespit davası açabilir. Kiralanana uygulanacak kira artış oranı kanundaki düzenlemeye göre tüketici fiyat endeksinin on iki aylık ortalamasını geçemeyecektir.

Kira bedelinin belirlenmesinde taşınmazın konum, çevre, nitelik, kullanım şekli, taşınmazın emsallerinin kira bedelleri gibi faktörler önem arz etmektedir. İlgili madde uyarınca taraflar 5 yıl geçmeden TÜFE oranına bağlı kalmaksızın kira bedelinin tespiti için hukuki bir yola başvuramazken kira bedelin uyarlaması davası yoluyla dava açabilirler.

Kira Bedeli Uyarlama Davası şartları ve süreçle ilgili detaylı bilgi için kira bedeli uyarlama davası isimli yazımızı inceleyebilirsiniz.

Kira Tespit Davası

Kira Tespit Davası Hangi Süreler İçerisinde Açılmalıdır?

Kira Tespit Davası kira sözleşmesi yapıldığı andan itibaren açılabilir fakat yeni kira bedeli hangi kira döneminde uygulanacağının tespiti gerekmektedir. Kira tespit davası kira sözleşmesi yapılmasıyla 5 Yıldan Önce Açılmışsa kira sözleşmesinde bir oran belirtilmemiş ve kiracı da TÜFE’den daha az bir artış yapıyorsa Mahkemece en fazla TÜFE’ye göre artırım yapılır. 5. Yıldan Sonra Açılmışsa Mahkemece TÜFE ile bağlı kalınmaksızın hakkaniyete göre artırım yapılır.

Davanın yeni kira döneminin başlangıcından en az 30 gün önceden açılması gerekir. Yeni kira döneminin başlangıcından en az 30 gün önceden, kira bedelinin arttırılacağına ilişkin yazılı bildirimde bulunulması durumunda, davanın yeni kira dönemi içinde de açılması mümkündür.

Kira Tespit Davası

Kira Bedelinin Tespiti Neye Göre Belirlenir?

Kira tespit davasının temel amacı, hakkaniyet sınırları içinde ve hukuka uygun olarak kiracının ve kiraya verenin haklarını korumaktır. Bu nedenle yeni kira bedeli belirlenirken, TÜFE on iki aylık ortalamaları, kiralananın durumu ve emsal kira bedelleri dikkate alınacaktır.

Kira Tespit Davası

Kira Tespit Davasını Kimler Açabilir?

Kira bedelinin tespiti davasını mal sahibi ve kiracı açabilmektedirler. Kiralanan taşınmazın paylı mülkiyet olması halinde kendi payları oranında mal sahipleri, elbirliği ile mülkiyet halinde bütün paydaşların davada davacı sıfatıyla taraf olması şartı aranmaktadır. Malın el değiştirmesi halinde ise eski mal sahibinin kiracıya karşı açmış olduğu davayı yeni mal sahibi devam ettirebilme imkanı bulmaktadır.

Kira Tespit Davası

Kira Tespit Davasında İhtarname Göndermek Dava Şartı Mıdır?

Kira Bedelinin Tespiti Davasında davacının dava sürecini başlatmadan önce davalıya ihtarname göndermesi bir dava şartı değildir. Fakat davalının davacının böyle bir talebi olduğunu bilmesi ve istenen kira bedeline uyup uymayacağının tespiti için önemli bir adım olacaktır. Ek olarak ihtarnamenin gönderilmesiyle kira döneminin tespiti kolaylaşacak, kira bedelinin arttırılacağı yazılı bildirim şeklinde yapılmasıyla davanın yeni kira döneminde açılması da mümkün olacaktır.

Kira Tespit Davası Hangi Mahkeme Görevli ve Yetkilidir?

Davanın görüleceği görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesidir. Yetkili yer mahkemesi ise davalının yerleşim yeri mahkemesi ile sözleşmenin ifa edileceği yer mahkemesidir.

Bu blog yazısı genel bilgi vermek amacıyla yazılmış olup, kira tespit davası hakkında daha detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir