Nafaka Artırım Davası

Nafaka Artırım Davası

Boşanma davasında nafakaya ilişkin verilen kararlar kesin hüküm teşkil etmez. Nafaka arttırım davasında amaç, tarafların ekonomik durumunda meydana gelen gelişmeler yahut yeni çıkan gereksinimler sebebiyle nafakanın arttırılmasıdır. tarafların ekonomik durumunda meydana gelen gelişmeler yahut yeni çıkan gereksinimler sebebiyle nafakanın artırılması gerekebilir. Nafaka alacaklısının artırım talebini ve gerekçeleri belirterek dava açması gerekir. Bu durumda nafaka artırımı ancak mahkeme kararı ile yapılabilir.

Nafaka artırım davası tüm nafaka çeşitleri için geçerlidir. Bu davanın açılabilmesi için tarafların maddi imkanlarında değişiklik olması gerekir. Hakim nafaka alacaklısının maddi imkanındaki değişikliği tespit ederek hakkaniyet unsurunu da gözeterek bir karara varacaktır.

Nafaka Artırım Davası Hangi Sebeplerle Açılabilir?

  • İştirak nafakası (çocuk bakım nafakası), çocuğun eğitim ya da büyümesine bağlı olarak ihtiyaçlarının değişkenlik göstermesi sonucu nafakanın artık yeterli olmaması halinde,
  • Nafaka borçlusunun nafakanın bağlandığı döneme göre gelirinde artış olması, mali gücünün olumlu yönde değişmesi halinde,
  • Nafaka alacaklısının nafakanın bağlandığı döneme göre hayat standardında düşüş olması halinde,
  • Enflasyonun değişmesi sebebiyle nafakanın değer kaybetmesi, yeterli olmaması halinde.

Bu hallerden en az birinin varlığı halinde nafaka alacaklısı mahkemeden nafaka arttırma talebinde bulunabilir. Ancak nafaka artırımı talebinde bulunan kişinin, artırım isteme sebebini ve gerekçelerini açıkça mahkemeye sunması gerekir.

Nafaka Artışı Neye Göre Belirlenir?

Nafaka artış miktarı, Yargıtay kararları doğrultusunda mahkemelerce, Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıklamış olduğu Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) oranında belirlenmektedir. Fakat, bu oranlar değişmez artış oranları değildir. Ekonomik şartlarda oluşabilecek değişimlere göre de artış oranı üzerinde bir nafaka artırım kararı verilebilir.

Nafakanın miktarı, nafaka talep eden eşin veya müşterek çocuğun ihtiyaçları dikkate alınarak, tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına göre belirlenir. Ancak zamanla, nafaka tayininde etkili olan şartların değişebileceği kuşkusuzdur.

Nafaka Artışı Neye Göre Belirlenir

Anlaşmalı Boşanma ile Kararlaştırılan Nafakanın Artırımı Talep Edilebilir Mi?

Anlaşmalı boşanmada, tarafların boşanmanın sonuçları hususunda tam bir uzlaşmaya varmış olmaları gerekir. Dolayısıyla anlaşmalı boşanma halinde taraflar iştirak ve yoksulluk nafakası miktarında da anlaşmışlardır. Ancak eşlerin anlaştığı nafaka bedelinin de yukarıda sayılan hallerin varlığı halinde artırımı talep edilebilir, anlaşmalı boşanmış olmaları bu duruma engel değildir. Daha detaylı bilgi için boşanma davası avukatı aracılığı öğrenebilirsiniz.

Nafaka Artırım Davasında Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Süre Var Mıdır?

Nafaka artırım talebinde bulunabilmek için herhangi bir zamanaşımı veya hak düşürücü süre öngörülmemiştir. Nafaka devam ettiği sürece nafaka alacaklısı değişen koşullar ve haklı gerekçelerin varlığı halinde her zaman nafaka artırım davasını açabilir. Nafaka borçlusu ya da alacaklısının ekonomik durumundaki olumlu ya da olumsuz değişikliğin bir dönem için geçerli olmaması, değişikliğin süreklilik arz etmesi halinde nafaka artırım talebi ile dava açılabilecektir.

Nafaka Artırım Davasında Zamanaşımı

Nafaka Artırım Davası Görevli ve Yetkili Mahkeme Neresidir?

Nafaka artırımı davası Aile hukuku kapsamında Aile Mahkemesinde açılır. Aile Mahkemesinin olmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemesi Aile Mahkemesi sıfatıyla davaya bakacaktır.

Bu blog yazısı genel bilgi vermek amacıyla yazılmış olup, Nafaka Artırım Davası hakkında daha detaylı bilgi almak için Gürbüz Law+ Partners ekibimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

İlginizi çekebilir; Boşanma Sonrası Mal Paylaşımı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir