İzmir Ataşehir Avukat

İzmir Ataşehir Avukat

İzmir Ataşehir avukat ve hukuk büroları, İzmir Ataşehir bölgesinin adli yoğunluğu göz önünde bulundurulunca İzmir’in çok önemli yargı faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Bu çerçevede Gürbüz Law+ Partners Ataşehir avukatlar, bölgede çeşitli birçok alanda hukuki faaliyet göstermektedir.

İzmir Ataşehir Avukat Gürbüz Law+ Partners, Ataşehir Avukat uzman kadrosu tarafından İzmir’de kurulmuş ve yerli-yabancı tüm müvekkillerine hukuki hizmet sunmaktadır. Gürbüz Law+ Partners, başta ceza, boşanma, iş, gayrimenkul davaları olmak üzere birçok alanda faaliyet göstermektedir. Faaliyet gösterdiği bazı alanlar aşağıda listelenmiştir.

 • Ceza davaları,
 • Mirasa ilişkin tenkis vb. bütün miras davaları,
 • Yürütmenin iptali vb. kamuya ilişkin davalar,
 • Türk vatandaşı olmayanların oturma ve çalışma izni almaları vb. yabancılar hukukuna ilişkin davalar,
 • Bilişim suçları başta olmak üzere bilişim hukukuna ilişkin davalar,
 • Boşanma davaları,
 • İş uyuşmazlıklarına ilişkin uyuşmazlıklar ve dava süreci takibi ,
 • Fikri haklara ilişkin davalar,
 • Ticari şirketlere ilişkin davalar,
 • İcra işlemleri ve icraya dair tüm davalar,
 • Taşınmazın  yolsuz tescili, zilyetliğin devri gibi taşınır ve taşınmaz mallara ilişkin davalar,

Gürbüz Law+ Partners İzmir Ataşehir Avukat çalışma alanları bunlarla sınırlı değildir. Gerçek veya tüzel kişinin yaşadığı tüm hukuki ve cezai uyuşmazlıklarda Gürbüz Law+ Partners avukat ekibi ile hizmet vermektedir.

1. İzmir Ataşehir Hukuk Bürosu Avukat

İzmir Ataşehir Hukuk Bürosu Avukat olarak İzmir genelinde hukukun bir çok alanında tecrübeli kadrosu ile hizmet veren İzmir Ataşehir Hukuk Bürosu Avukat Gürbüz Law+ Partners desteği ile boşanma, işçi davaları, miras davaları, ceza davaları gibi bir çok alanda İzmir Ataşehir Hukuk Bürosu Avukatı sayesinde istenilen sonuçlara ulaşılacaktır.

İzmir Ataşehir Hukuk Bürosu Avukat

2. İzmir Ataşehir Boşanma Avukatı

İzmir Ataşehir boşanma avukatı olarak Gürbüz Law+ Partners bünyesinde bulunan avukatlarımız tarafından müvekkillerimize boşanma davası ve boşanmaya bağlı her türlü konuda profesyonel olarak hukuki danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Ekibimizin bilgi birikimleri neticesinde müvekkillerimize en iyi sonucu sağlamak adına destek vermektedir. İzmir merkezli ofisimizden Ataşehir boşanma avukatları olarak İzmir genelinde avukatlık hizmeti sunmaktayız. Evliliğini yasal olarak sona erdirme kararı veren müvekkillerimizin davalarını yürütmekteyiz.

Müvekkillerimizin boşanma sürecindeki maddi ve manevi yıpranmalarını en aza indirmek İzmir Ataşehir Boşanma Avukatı olarak en temel amacımızdır. Davanın en etkili şekilde yürütülmesi ve müvekkil lehine mahkemenin kararı verebilmesi için tüm tecrübemiz ile müvekkillerimize destek vermekteyiz. Müvekkillerin menfaatlerini korumayı amaç edinmiş Ataşehir boşanma avukatı ekibimiz yapmış olduğu titiz çalışma ve süreç takibi ile hak kaybı yaşanmasının önüne geçmektedir.

İzmir Ataşehir Boşanma Avukatı

3. İzmir Ataşehir Kira Hukuku Avukatı

Kira hukuku avukatı, müvekkillerden gelen kira kontratlarını revize eden ve düzenleyen TBK hükümlerine göre kira hukukuna uygun çeşitli sözleşme ve protokolleri hazırlayan, kira hukuku kaynaklı tahliye davaları, kira tespit davaları gibi her türlü kira ilişkisinden doğan uyuşmazlıklarla ilgilenen alanında uzman hukukçuya denir.

İzmir Ataşehir Kira Hukuku Avukatı olarak Gürbüz Law+ Partners uzman kadrosunun desteği ile

 • Kira bedelinin tespiti veya uyarlanması,
 • Kiralananın tahliyesi
 • Kira sözleşmesinin feshi
 • Kira sözleşmesinden doğan edimlerin ifası kaynaklı uyuşmazlıklar,
 • Ödenmemiş kira bedelleri nedeniyle sözleşmesinin feshi,
 • Kira sözleşmesinin sona ermesi durumunda kiracının olağan kullanımı nedeniyle tazminat,
 • Kiralananın kötü kullanımından doğan zararların tazmini,
 • Kira sözleşmesinin süresinin sona ermesi durumunda tahliye,
 • Yazılı tahliye taahhütnamesine dayalı olarak tahliye.

Davaları konularında müvekkillerinin yanında olmaktadırlar.

İzmir Ataşehir Kira Hukuku Avukatı

4. İzmir Ataşehir Ceza Avukatı

İzmir Ataşehir Ceza Avukatı olarak Ceza davalarına bakan İzmir Ataşehir ceza avukatı, ceza yargılamasının her aşamasında müvekkillerini temsil etmektedir. Mağdur sıfatlı müvekkil adına şikayet dilekçesinin detaylı bir şekilde hazırlanması ile Ataşehir Ceza Avukatı olarak Gürbüz Law+ Partners uzman kadrosu ile emniyet ve savcılık aşamasında ifade alınırken müvekkilin yanında hazır bulunarak müvekkillerin herhangi bir hak kaybına uğramaması için tecrübelerini ortaya koymaktadır. İzmir avukat olarak Ağır Ceza Mahkemesi, Asliye Ceza Mahkemeleri veya Sulh Ceza Mahkemesi, Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi veya Çocuk Mahkemeleri yargılamalarında İzmir Ataşehir Ceza Avukatı; müşteki vekili, sanık müdafi, mağdur vekili, suça sürüklenen çocuk müdafi  olarak hizmet verir.

5. İzmir Ataşehir Miras Avukatı

İzmir Ataşehir Miras avukatına başvurarak mirastan paylarını talep edebilecek yasal mirasçılar şu şekildedir:

 • Birinci derece mirasçılar çocukları
 • İkinci derece mirasçılar anne ve babası
 • Üçüncü derece mirasçılar büyükanne ve büyükbabası
 • Evlilik dışı hısımlar
 • Sağ kalan eş
 • Evlatlık

Yukarıda bahsi geçmekte olan ve uygulamada sıklıkla karşılaştığımız konular haricinde miras hukukundan kaynaklanmakta olan bir uyuşmazlığın söz konusu olması halinde gecikmeksizin İzmir Ataşehir Miras Avukatı Gürbüz Law+ Partners olarak bizimle iletişime geçmenizi öneririz.

İzmir Ataşehir Miras Avukatı ile Miras sahibinin gaipliğinin kabulü ve ya vefatından sonra mal bölümü ile başlayan miras hukukuna; kendisini bu alanda geliştirmiş, yeterli bilgi ve tecrübeye sahip İzmir Ataşehir miras hukuku avukatı olarak ofisimiz bünyesinde hizmet sunulmaktadır. Miras konusunda alanında uzman Ataşehir miras avukatından hukuki destek almak hak kayıplarının önüne geçecektir.

Miras avukatı ne iş yapar, hangi davalara bakar sorusunun cevabı şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Vasiyetname (resmi, yazılı, sözlü)
 • Miras sözleşmesi ve feshi
 • Miras paylaşımı
 • Miras reddi
 • Saklı paylı olan mirasçılar
 • Ölüme bağlı tasarruflarının yorumu
 • Tasarruf oranının hesaplanması
 • Mirasçılıktan çıkarma
 • Tenkis

İzmir Ataşehir Miras Avukatı Miras hukuku alanında profesyonelleşmiş ve avukatlık yaşamı boyunca miras hukuku dava türlerine hâkim olmuş avukatlar tarafından miras davalarına bakılmaktadır. Ataşehir Miras avukatları, miras konusunda yaşanabilecek her türlü olumsuzlukları giderme üzerine yoğunlaşmış kişilerdir. Gerekli olan tüm prosedürleri yerine getirerek müvekkilinin her türlü problemini çözüme kavuşturmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir