Kiracı Tahliyesi & Evden Çıkarmanın(Tahliye) Yasal Süreçleri

Kiracı Tahliyesi

Kiracı tahliyesi, kira sözleşmelerinin sona ermesinden bir ay sonra süreli kira sözleşmelerinde ve süresiz kira sözleşmelerinin sona ermesinden ertesi ay içinde açılması gerekmektedir. Bu konu Türk Borçlar Kanunu’nun 299. maddesi ve sonrasında detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Tahliye davalarıyla ilgili konuların tamamı, davanın süresi, Kiracı Tahliyesi nedenleri gibi konular için mutlaka bir kira avukatından bilgi alınması gerekmektedir.

Kiracıların tahliye davaları, Sulh Hukuk Mahkemesi’nde Yargıtay‘ın ilgili kararları doğrultusunda açılmalıdır. Ayrıca, kiraya veren kişi tarafından da açılabilir. Kiraya veren kişinin mirasçıları veya intifa hakkı sahipleri de dahil olmak üzere bu davayı açabilirler. Tahliye davası sürecinin İstanbul’da bir avukatla danışmanlık hizmeti alarak yürütülmesi, mantıklı bir seçenektir. Profesyonel bir avukatlık desteği için Gürbüz Law Partners Hukuk Danışmanlığı ile iletişime geçebilirsiniz.

Kiracı Tahliye Davası Nasıl Açılır ?

Türk hukuk sistemi, kira hukuku alanında birçok maddeyi kiracı lehine yorumlamayı esas almaktadır. Yani, Türk hukukuna göre, kiracılar, kiraya veren kişilere göre daha fazla korunmaktadır. Günümüzde yürürlükte olan hukuk maddeleri, kiracılara çeşitli avantajlar sağlamaktadır. Benzer şekilde, dünya genelinde diğer hukuk sistemlerinde de kiracıların lehine düzenlemeler bulunmaktadır. Bu nedenle, kiracı tahliye davaları daha uzun sürebilmektedir.

Kiracıyı sözlü olarak tahliye et demek yeterli bir sebep değildir. Özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde, kiracı tahliyesi davalarının sayısı her geçen gün artmaktadır. Bu durumun başlıca sebepleri arasında, kiracı ve kiralayan arasındaki sözleşme maddelerine uyulmaması yer almaktadır. Kiracıların hukuki haklarını korumak için, uzman bir avukatın danışmanlığına başvurmak önemlidir. Kiracı tahliye davası, Sulh Hukuk Mahkemesi’nde açılmalıdır ve bu süreçte hukuki yardım almak, davaların daha hızlı ve başarılı bir şekilde sonuçlanmasını sağlayabilir. Ayrıca, kira sözleşmesi imzalanmadan önce, kiracıların dikkatle okuması ve anlaması gereken maddeler bulunmaktadır.

Kiracı Tahliye Davası Hangi Durumlarda Açılır?

Türk Borçlar Kanunu’nda yer alan hükümlere göre, ev sahiplerinin kiracılarını tahliye etmek için belli haklı sebepleri olması gerekmektedir. Bu haklı sebepler arasında;

 • Mal sahibinin taşınmaza haklı ihtiyaç duyması,
 • Taşınmazın yeniden inşa edilmesi veya tadilata sokulması,
 • Kiracı tarafından verilen bir tahliye taahhüdü,
 • Kiralık bedelinin ödenmemesi,
 • Kiralayanın iki defa ihtar göndermesine rağmen kiracının kira bedelini ödememesi,
 • Kiracının aynı belde sınırları içinde başka bir konuta sahip olması,

gibi durumlar yer almaktadır. Bu haklı sebeplerden herhangi biri varsa, İstanbul gibi büyük bir şehirde ev sahibi kira sözleşmesi devam ederken bile kiracıyı tahliye etme hakkına sahip olabilir. Ancak, İstanbul’da kiracı tahliye davası açmak isteyen ev sahipleri, hukuk bürolarından uzman bir pendik avukat ile çalışarak destek almaları gerekmektedir. Kiracıların hakları da yasalarla korunmaktadır ve bu nedenle kira sözleşmesinde belirtilen maddelere uyulmadığı durumlarda kiracılar da haklarını arayabilirler.

Kiracı Tahliye Davası Hangi Durumlarda Açılır

Kiracıyı Evden Çıkarmanın Yasal Yolları

Kiracıların evden çıkarılması, Türk Borçlar Kanunu ve Türk Medeni Kanunu gibi ilgili yasal düzenlemelerle düzenlenmiştir. Kiracıyı evden çıkarmanın yasal yolları, kiraya verenin bazı haklarını içerir. Ancak, kiraya veren bu haklarını kullanmadan önce, belirli sürelerin geçmesini beklemeli ve belirli yasal prosedürleri takip etmelidir.

Kiracıyı evden çıkarmanın yasal yolları şunlardır:

 1. Tahliye talebi ve ihtarname gönderme

Kiraya veren, kiracıyı evden çıkarmadan önce, kiracının belirli bir süre içinde taşınmazı boşaltması için yazılı olarak ihtarname göndermelidir. İhtarname, elden teslim edilebilir veya iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilebilir. Kiracı, ihtarnameyi aldıktan sonra belirtilen süre içinde taşınmazı boşaltmazsa, kiraya veren tahliye davası açabilir.

 1. Kiracıya tahliye talebi

Kiraya veren, belirli bir süre için kiracıya tahliye talebinde bulunabilir. Bunun için, kiraya verenin kiracıya ihtarname göndermesi ve belirli bir süre vermesi gerekir. Eğer belirtilen süre içinde kiracı taşınmazı boşaltmazsa, kiraya veren tahliye davası açabilir.

 1. Kiralık sözleşmesinin sona ermesi

Kiracı, kiralık sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte taşınmazı boşaltmak zorundadır. Ancak, kiraya veren, kiracının taşınmazı boşaltmaması halinde kiracı tahliyesi davası açabilir.

 1. Haklı nedenler

Kiraya veren, belirli nedenlerle kiracıyı evden çıkarmak isteyebilir. Bu nedenler, Türk Borçlar Kanunu’nda belirtilmiştir. Örneğin, kiracı kira bedelini ödemezse, kiraya veren ihtarname göndererek belirli bir süre tanıyabilir ve ardından tahliye davası açabilir.

 1. Sulh yolu

Kiraya veren ve kiracı, tahliye davası sürecinde sulh yolu denilen bir uzlaşma yolu izleyebilir. Taraflar, konuyla ilgili bir anlaşmaya vararak tahliye davasını sonlandırabilirler.

Kiracıyı evden çıkarmak, Türk hukuk sistemi tarafından belirli yasal düzenlemelerle düzenlenmiştir. Kiraya verenin, tahliye davası açmadan önce belirli sürelerin geçmesini beklemeli ve yasal prosedürleri takip etmelidir. Kiracılar da, kiralık sözleşmelerinde belirtilen koşulları yerine getirmeli ve kira bedelini zamanında ödemelidirler. Eğer kiracı, sözleşmeye uymazsa, kiraya veren belirli yasal yollarla kiracıyı evden çıkarabilir.

Kiracıyı Evden Çıkarmanın Yasal Yolları

Kiracı ve Ev Sahibi Haklarının Korunması

Kiracıların, evden çıkarılma durumunda, haklarını ve yasal süreçleri iyi bilmeleri önemlidir. Kiraya verenin yasal süreçleri takip etmesi ve yasal haklarını kullanması gereklidir. Ancak, kiracıların da yasal süreçlere uymaları ve haklarını savunmaları önemlidir. Kiracıyı evden çıkarma sürecinde, hukuk bürolarından destek almak önemlidir. Uzman avukatlar, kiracıların haklarını savunmak için gerekli yasal süreçleri takip edebilirler. Kiracının tahliyesi davaları sürecinde sulh yolu da bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Tarafların uzlaşması, hem kiraya veren hem de kiracı için daha olumlu sonuçlar doğurabilir.

Sonuç olarak, kiracıyı evden çıkarma süreci yasal düzenlemelerle belirlenmiştir ve kiraya verenin belirli hakları vardır. Ancak, kiracıların da yasal hakları vardır ve bu hakları korumak için gerekli yasal süreçleri takip etmeleri önemlidir. Kiracıların, konu hakkında bilgi sahibi olmaları ve gerekli adımları atarak haklarını korumaları önemlidir. Kurtköy avukat olarak faaliyet gösteren hukuk büromuz tüm davalarınızda danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir