Mal Rejiminin Tasfiyesi

Mal Rejiminin Tasfiyesi

Mal Rejiminin Tasfiyesi; Eşler arasındaki evlilik birliğinin son bulmasından sonra, eşlerin mal varlıklarının tasfiyesi aşamasında uygulanacak kurallara mal rejimi denmektedir. Genellikle boşanma gerçekleştikten sonra malların eşler arasında nasıl paylaşılacağı gündeme gelmektedir ancak evlilik birliği içerisinde de eşlerin mallara yönelik koruma talepleri istemeleri, malların yönetiminin nasıl yürütüleceği ve olası bir mal ayrılığına gidildiğinde hangi kuralların uygulanacağı çok önemlidir. Mal rejimi, evlilik bilirliğinin son bulmasıyla sona erebileceği gibi eşlerden birinin vefat etmesi, başka bir mal rejimini seçmesi ya da mal ayrılığına geçilmesi kararıyla da sona erebilir. Mal tasfiyesi davası uygulamada sıklıkla karşılaşılan niteliği itibariyle içerisinde çok detay barındıran bir davadır. Mutlaka alanında uzman bir avukatla Mal Rejiminin Tasfiyesi Davası yürütülmelidir.

Eşler evlilik birliği içerisinde kendilerine uygulanılmasını istedikleri mal rejimini diledikleri gibi seçme imkanları vardır. Uygulamada en çok “evlilik sözleşmesi” olarak da bilinen mal rejimi sözleşmesiyle karşılaşılır. Eşler kendilerine uygulanacak olan mal rejimini özellikle seçmediklerinde kanunen uygulanacak yasal mal rejimi edinilmiş mallara katılma rejimidir.

Boşanmada Mal Paylaşım Davası

Mal rejiminin tasfiyesi davası boşanma davasıyla birlikte açılmaz. Boşanma kararı kesinleştikten sonra mal tasfiyesi davası görülür. Mal paylaşımı davası boşandıktan sonra on yıl içerisinde açılması ve bu sürenin geçirilmemesi gerekir. Bu süre geçtikten sonra dava açılamaz. Eşlerden birinin boşanma sonucunda mallara yönelik talepleri varsa mal rejimi tasfiyesi davasını açarak bu yöndeki taleplerini ileri sürmelilerdir. Mahkeme bu yönde kendiliğinden inceleme yapmamaktadır bu sebeple eşlerin mallara yönelik hukuki korumalarını dava yoluyla talep etmeleri gerekir. Uygulamada sıklıkla boşanma aşamasında eşlerin birbirinden mal kaçırmaya yönelik eylemleri ile karşılaşılmaktadır mal paylaşımında hak kaybı yaşmak istemeyen kişilerin uzman boşanma avukatından hukuki destek almaları oldukça önemlidir. Gürbüz Law + Partners aile hukuku departmanındaki uzman boşanma avukatlarıyla müvekkillerine en etkili hukuki desteği vermektedir. Eşler kanunun öngördüğü mal rejimlerinden birini seçmediklerinde malların yönetimi bakımından kanunen edinilmiş mallara katılma rejimi uygulanacaktır. Evlilik birliğinin boşanma davası yoluyla sona erdiği durumlarda eşler arasındaki edinilmiş mallar eşit şekilde paylaşılır. Eşler tarafından kişisel mallara yönelik talepte bulunulamaz.

Yasal Mal Rejimi

Edilinilmiş Mallara Katılma

Edinilmiş mallara katılma rejimi eşlerden birinin edinmiş olduğu mallara evlilik birliği kurulduğu andan itibaren diğer eşinde ortak olmasıdır. Evlilik birliği öncesinde elde edilen mallar paylaşıma dâhil edilmez. Edinilmiş mallara katılma rejimi kişisel mallar ve edinilmiş malları kapsamaktadır.

Kişisel Mallar

Mal paylaşımı sırasında öncellikler eşlerden her birisi kendi kişisel mallarını geri almaktadır. Kişisel mallar mal paylaşımına dahil değildir. Kanunen kişisel mal sayılan mallar:

  • Eşlerden birinin kişisel olarak kullandığı eşyalar.
  • Evlilik birliği öncesi eşlerden birine ait olan ya da sonrasında miras yoluyla veya karşılıksız kazanma yoluyla elde edilmiş olan mal varlıkları
  • Eşlerden birinin manevi tazminata yönelik alacakları
  • Kişisel mallar yerine geçen mallar, kişisel mallardır.

Edinilmiş Mallar

Edinilmiş mal eşlerden her birinin karşılığını vererek elde ettiği malvarlığı değerleri olarak kabul edilir. Kanunen özellikle edinilmiş mal olarak kabul edilen mallar:

Eşlerden her birinin çalışması karşılığı olan edinimler

  • SGK, yardım kurum kuruluş veya sandık ve benzerlerinin yaptığı ödemeler
  • Sözleşme ihlali veya haksız fiile dayanarak çalışma gücünün kaybı nedeniyle ödenen tazminatlar
  • Kişisel mallardan kaynaklanan gelirler
  • Edinilmiş malların yerine geçen değerlerdir.

Mal rejiminin tasfiyesinde eşlerin kişisel malları ve edinilmiş mallarının ayrımının iyi şekilde yapılması çok önemli bir konudur. Hangi mallar üzerinde hak iddia edilebileceği, paylaşım oranının ne şekilde olacağı noktalarında mutlaka uzman bir boşanma avukatı ile sürecin yürütülmesi gerekir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir