Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılması (HAGB)

Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılması (HAGB)

Hükmün açıklanmasının geriye bırakılması, sanık hakkında hükmolunan cezanın iki yıl veya daha az süreli hapis veya adli para cezası olması durumunda mahkeme tarafından kurulan hükmün, sanık hakkında hukuki bir sonuç doğurmamasını ifade eder. Hükmün açıklanmasının geriye bırakılması sanığa ikinci bir şans tanıyan, hapis cezasının sakıncalarını gidermeye yönelik bir kurumdur. Eğer sanık kanunda belirtilen denetim süresi içerisinde kasıtlı herhangi bir suç işlemez ve yükümlülüklerine uygun davranırsa HAGB kararı verilen hüküm ortadan kalkar. Sanık adına cezaya hükmolunmaz.

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) Kararı Verilebilmesi İçin Gereken Şartlar Nelerdir?

Sanık hakkında aşağıda sayılan koşulların varlığı halinde sanığın talep etmesine gerek kalmadan mahkeme tarafından hükmün açıklanmasının geriye bırakılması için re ’sen değerlendirme yapılacaktır.

  • Sanık hakkında hükmolunan ceza hapis cezası ise, iki yıl veya iki yılın altında olmalıdır. Adli para cezası ise, doğrudan verilen bir adli para cezası olması gerekir.
  • Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmamış bulunması gerekir.
  • Suç nedeniyle mağdurun veya kamunun uğradığı zararın giderilmesi gerekir.
  • Mahkemece, sanığın yeniden suç işlemeyeceği hususunda kanaat oluşmalıdır.
  • Sanığın hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasını kabul etmesi gerekir.
  • Sanık hakkında hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına dair daha önce karar verilmemiş olmalıdır.

Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılması Denetim Süresi Kaç Yıldır?

Hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararının verilmesi ile birlikte sanık denetime tabi tutulur. Denetim süresi 5 yıldır. Sanığın 18 yaşından küçük olması halinde denetim süresi 3 yıl olarak uygulanmaktadır. Sanık denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemez ve hakimin belirlediği yükümlülüklere uygun davranırsa açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan kalkar.

Denetim Süresi İçinde Suç İşlenmesi Halinde Ne Olur?

Sanık denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlerse hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı mahkeme tarafından kaldırılır. Mahkeme tarafından yeni bir duruşma açılarak bu duruşmada açıklanması geri bırakılan hüküm aynen açıklanır, sanığın cezası hükmolunur. Sanık kasıtlı bir suç işlemese dahi hakimin belirlediği denetimli serbestlik yükümlülüklere aykırı hareket ederse HAGB kararı aynen açıklanır ancak mahkeme tarafından sanığın durumunu değerlendirilerek; cezanın yarısına kadar indirilmesine, hapis cezasının ertelenmesine veya seçenek yaptırımlara çevrilmesine karar verilebilir.

Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılması Nasıl Silinir Adli Sicile İşler mi ?

HAGB kararı ile ilgili en çok merak edilenlerin başında adli sicil kaydına, halk arasındaki deyimi ile sabıka kaydına işleyip işlemeyeceği sorusudur. Hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı hapis cezalarının sakıncalarını gidermeye yönelik bir kurum olduğu ve sanığa ikinci bir şans tanıdığı için bireyin hukuki ve sosyal statüsünde olumsuz bir etki meydana getirmez. HAGB kararı verilen kişi için bir mahkumiyet kararından söz edilmez. HAGB kararı adli sicil kaydına işlemez özel bir sicilde tutulur bu sebeple adli sicil kaydında görünmez.

Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılmasının Memurluk Üzerinde Etkisi Var mıdır?

Kasten işlenen bir suç nedeni ile hakkında 1 sene ya da daha çok hapis cezası verilmiş olan kişiler memur olamazlar. HAGB kararı olumsuz hukuki bir sonuç meydana getirmediği için bu sebeple kişi hakkında verilen HAGB kararı memuriyete engel teşkil etmez ve kişinin memuriyetten atılmasına sebep olamaz. Bazı kamu kurumları tarafından işe alımlarda güvenlik soruşturmaları istenerek HAGB kararlarına ulaştıkları görülmektedir. Güvenlik soruşturmasında HAGB kararı görülmesinden etkilenen memur adayları, 60 gün içinde yürütmeyi durdurma istemi ile idare mahkemesinde iptal davası açabilirler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir