Nafakanın Ödenmediği Durumlarda Neler Olur?

Nafakanın Ödenmediği Durumlarda Neler Olur

Nafakanın Ödenmediği Durumlarda Neler Olur? Nafaka kelime anlamı itibariyle geçimlik demektir. Yani nafaka alacaklısının geçimi (iaşe, bakım ve eğitim giderleri vs.) için gerekli giderleri ifade eder. Nafaka Yükümlüsü ise mahkeme kararında nafakayı ödemekle yükümlü tutulan kişiyi ifade eder. Nafaka Alacaklısı, mahkemece lehine nafaka verilmesine karar verilen kişidir. Çocuklar için tedbir ve iştirak nafakasına hükmedilirken genel itibariyle “çocuk için” veya “çocuklar yararına kullanılmak üzere” şeklinde belirtilerek nafaka yükümlüsü tarafından velayet hakkına sahip eşe ödenmesine karar verilir.

Türk Medeni Kanunu’muzda Nafaka türleri; Tedbir nafakası ,İştirak Nafakası, Yoksulluk Nafakası, Yardım Nafakası Olmak üzere dört tür olarak düzenlenmiştir.

Nafaka borçlusu olan kişi, nafaka alacaklısına karşı yükümlülüğünü yerine getirmelidir. Yerine getirmediği vakit hakkında açılan icra takibi ve devamında icra cezada şikayet başvurusuyla karşılaşma ihtimali bulunmaktadır.

Tedbir Nafakasının Ödenmemesi Halinde

Dava sürecinde ödenmesi gereken tedbir nafakası ödenmediği takdirde, onaylı duruşma zaptı ile icra dairesine başvurarak icra takibi başlatılabilir. Ödeme halen gerçekleşmediyse şikayet talebiyle icra ceza mahkemesine başvurabilir. Nafaka alacaklısı, borçlunun nafaka yükümlülüğünü yerine getirmediğinden bahisle üç aya kadar tazyik hapsiyle cezalandırılmasına karar verilmesini talep edecektir.

Dava sürecinde ödenmesi gereken tedbir nafakası ödenmediği takdirde, onaylı duruşma zaptı ile icra dairesine başvurarak icra takibi başlatılabilir. Ödeme halen gerçekleşmediyse şikayet talebiyle icra ceza mahkemesine başvurabilir. Nafaka alacaklısı, borçlunun nafaka yükümlülüğünü yerine getirmediğinden bahisle üç aya kadar tazyik hapsiyle cezalandırılmasına karar verilmesini talep edecektir.

Tedbir Nafakasının Ödenmemesi Halinde

İştirak ya da Yoksulluk nafakası Borcu Ödenmemesi Halinde

Onaylı ilamla birlikte ilamlı icra takibi başlatılabilir. İcra takibiyle birlikte ödeme hala yapılmamışsa aynı hükümler burada da geçerlidir. İcra ceza mahkemesine üç aylık tazyik hapsi istemli nafaka borçlusu şikayet edilebilir.

Nafaka alacağının icra takibi ile tahsil edilebilmesi için genel olarak şartlar:

  • Nafakanın ödenmesine ilişkin yerel mahkemenin bir kararı olması ve bu karar dayanarak icra takibi başlatılması,
  • Nafaka borcuna ilişkin verilen kararda nafaka borcunun maddi hukuk bakımından devam ediyor olması,
  • Nafakaya ilişkin açılan icra takibinin nafaka borçlusuna ödeme emrinin tebliğ edilmiş olması,
  • Tebliğden itibaren yasal süresinin geçmesi ile icra takibinin kesinleşmiş olması gerekmektedir.

Birikmiş Nafaka Borcu Nasıl Talep Edilir?

Nafaka alacaklısının birikmiş nafaka alacağını icra yoluyla talep etme hakkı bulunmaktadır. Nafaka alacaklısı ancak geçmiş son 10 yıla ilişkin birikmiş nafaka alacaklarını talep edebilmektedir. Yoksulluk nafakasını nafaka alacaklısı olan eski eş talep edebilir. İştirak nafakasını ise ergin çocuk, çocuğun ergin olmaması halinde velayet hakkı kendisinde bulunan ebeveyn tarafından talep edilebilmektedir.

Nafaka Ödememe Suçu ve Cezası

Nafaka ödememe suçu ve nafaka cezası İcra İflas Kanunu’nda düzenlenmiştir. Buna göre aylık nafakasını ödemeyen nafaka borçlusu hakkında 3 ay içerisinde şikayet yoluna başvurulmalıdır. Örneğin, Ocak ayının nafakasını ödemeyen borçlu en geç Nisan ayında ödemezse başvuru yapılabilir. Başvuru geriye yönelik en fazla 3 aylık nafaka için yapılır.

İcra ceza mahkemesi nafaka ödemeyen borçlunun, 3 aylık tazyik hapsine karar verebilir. Hapsin infazına başlanmış ve borçlu ödeme yapmışsa, derhal tahliye edilir.

Borçlunun, nafakanın kaldırılması veya azaltılması talebiyle dava açmış olması halinde, ileri sürdüğü sebepler göz önünde bulundurularak, tazyik hapsinin uygulanması bu davanın sonuna bırakılabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir