İzale-i Şuyu

İzale-i Şuyu

İzale-i Şuyu; Gayrimenkul hukuku mutlak ve ayni hak olan mülkiyet hakkından doğmakta olup taşınmazlara dair yapılacak olan hukuki işlemleri ve bu alandaki uyuşmazlıkları kapsayan hukuk dalıdır. Gayrimenkul hukuku alanında hukuki danışmanlık alınması oldukça önemlidir. Gayrimenkul hukuku alanında yaşanılan uyuşmazlıklarda bilgili ve tecrübeli avukattan hukuki destek almayan vatandaşlar çok fazla hak kaybına ve maddi yönde zarara uğratılmaktadır. Gürbüz Law + Partners , Pendik Yenişehir avukat olarak müvekkillerine gayrimenkul ve miras alanında uzman avukatlar aracılığıyla hukuki destek sağlamaktadır.  

Gayrimenkul ve miras hukuku alanında İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) davası önemli bir yer kaplamaktadır. Pendik’te faaliyet gösteren Yenişehir Ortaklığın Giderilmesi Avukatı müvekkillerinin menfaatleri doğrultusunda en etkin yol haritasıyla süreci yönetmektedir.

Ortaklığın giderilmesi davası taşınır veya taşınmaz mallar üzerinde paylı veya el birliğiyle mülkiyet ile hâkimiyet halinde ortaklar arasındaki paydaşlığın son bularak, söz konusu mallarda paydaşlar arasındaki ihtilafların giderilmesi amaçlanmaktadır. Taşınır veya taşınmaz bir mal üzerinde arabanız eviniz dükkanınız hisse senediniz ziynet eşyalarınız vd. başka kişilerle birlikte hak sahibi olmanız ve diğer paydaşlarla pay üzerinde anlaşamamanız durumunda ortaklığın giderilmesi davası açarak, mal üzerindeki ihtilafları çözümleyerek ortaklığa son verilmesini isteyebilirsiniz.

Dava sürecinin, alanında uzman avukat danışmanlığında yürütülmesi ihtilafların giderilmesi ve hak kaybına uğranmaması için çok önemlidir. Yenişehir avukat bu süreçte müvekkillerine en etkin hukuki desteği sağlamaktadır. Paydaşlarla uyuşmazlık yaşanması durumunda ortaklığın giderilmesi davası açılarak dava yoluyla ortaklığın giderilmesi istenebilir. Uyuşmazlık halinde açılacak olan ortaklığın giderilmesi davası davayı açan kişi tarafından tüm ortaklara yönelik olarak açılmalıdır. Ortaklığın giderilmesinde çeşitli yöntemler izlenmektedir. Talep edilecek olan yöntem somut olaya şartlara göre değişmekte olup profesyonel bir avukat yardımıyla davanın yürütülmesi şahıslar açısından oldukça önem taşımaktadır. Bu konuda Pendik Yenişehir Ortaklığın Giderilmesi Avukatı müvekkillerine verdiği profesyonel destekle davaların yürütülmesi aşamasında müvekkillerinin her türlü haklarını korumakta ortaklığın giderilmesi dava sürecini etkin şekilde yürütmektedir.

Ortaklığın Giderilmesi Davası

Bu süreçte izlenecek ilk yöntem aynen taksim yöntemiyle ortaklığın giderilmesi davasıdır. Paydaşlardan birinin talebi üzerine mahkeme malın aynen taksim edilerek ortaklığın giderilmesine karar verebilir. Bu durumda söz konusu taşınır ya da taşınmaz malın bölünebilir nitelikte olması önemlidir. Bu malın eşit parçaya bölünmek suretiyle taksim edilerek ortaklığın giderilmesi amaçlanır.

Aynen taksim yönteminde arazilerin fiziksel özellikleri, imar düzenlemeleri, pay sahiplerinin sayısı araştırılması gerekilen hususlardır. Yenişehir İzaley-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) Avukatı süreci titizlikle takip ederek söz konusu mallar değer kaybına uğramadan müvekkillerinin haklarını elde edebilmeleri için izlenecek yol haritasını belirlemektedir.

Ortaklığın Giderilmesi Davası

Satış Suretiyle Ortaklığın Giderilmesi

Bu süreçte izlenecek ikinci yöntem satış suretiyle ortaklığın giderilmesidir. Taksim yöntemiyle malın paylaştırılması için bazı nitelikler gereklidir. Niteliklerin sağlanmadığı, aynen taksim yönteminin ortaklığın giderilmesi için uygulanamadığı durumlarda malın açık artırım ile satışı yoluna gidilerek ortaklık giderilir. Satış kanalıyla elde edilmiş olan bedel ortaklara payları oranında bölüştürülür. Ortakların bir araya gelerek aynı yönde icazet vermeleri durumunda satışın sadece ortaklara yönelik yapılması mümkündür.

Satış yöntemiyle ortaklığın giderilmesi yönteminde malın asıl değerinin tespiti konusunda hak kaybına uğranmamak için avukattan hukuki destek alınmalıdır. Yenişehir Ortaklığın Giderilmesi Avukatı, ortaklığın giderilmesi davasında söz konusu mal üzerinde bütünleyici parçalar olması ve bu sebeple malın değerinde artış meydana gelmesi durumunda müvekkillerinin hak kayıpları yaşamamasını sağlar.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir