Haberler ve Yayınlar

Kaynarca Boşanma Avukatı

Kaynarca Boşanma Avukatı

Kaynarca boşanma avukatı çalışma alanları anlaşmalı boşanma, çekişmeli boşanma davası ve mal paylaşımı davası gelmektedir. Anlaşmalı boşanma nedir? Evlilik birliğinin en az 1 yıl sürmüş olması, eşlerin beraber başvurması, eşler arasında davanın kabulü, eşlerin uzlaştıkları şartlar kapsamının hakimce yerinde görülmesidir. Boşanmaya ilişkin […]

Devamını Oku
İzale-i Şuyu

İzale-i Şuyu

İzale-i Şuyu; Gayrimenkul hukuku mutlak ve ayni hak olan mülkiyet hakkından doğmakta olup taşınmazlara dair yapılacak olan hukuki işlemleri ve bu alandaki uyuşmazlıkları kapsayan hukuk dalıdır. Gayrimenkul hukuku alanında hukuki danışmanlık alınması oldukça önemlidir. Gayrimenkul hukuku alanında yaşanılan uyuşmazlıklarda bilgili […]

Devamını Oku
İzale-i Şuyu Ortaklığın Giderilmesi Davası Nedir?

İzale-i Şuyu Ortaklığın Giderilmesi Davası Nedir?

İzale-i Şuyu Ortaklığın Giderilmesi Davası Nedir? Ortaklığın giderilmesi davası taşınır veya taşınmaz mallar üzerinde paylı veya el birliğiyle mülkiyet ile hâkimiyet halinde ortaklar arasındaki paydaşlığın son bularak söz konusu malların kişisel mülkiyet haline geçmesidir. Taşınır veya taşınmaz bir mal üzerinde […]

Devamını Oku
Mal Rejiminin Tasfiyesi

Mal Rejiminin Tasfiyesi

Mal Rejiminin Tasfiyesi; Eşler arasındaki evlilik birliğinin son bulmasından sonra, eşlerin mal varlıklarının tasfiyesi aşamasında uygulanacak kurallara mal rejimi denmektedir. Genellikle boşanma gerçekleştikten sonra malların eşler arasında nasıl paylaşılacağı gündeme gelmektedir ancak evlilik birliği içerisinde de eşlerin mallara yönelik koruma […]

Devamını Oku
Ecrimisil Davası Nedir? (Haksız İşgal)

Ecrimisil Davası Nedir? (Haksız İşgal)

Ecrimisil Davası Nedir? (Haksız İşgal) mülkiyet hakkından doğan gayrimenkul hukuku alanında bir davadır. Yazımıza başlamadan önce belirtilmelidir ki ecrimisil yürüklükteki kanunumuzda düzenlenmemiş olup ecrimisil davasının şartları ve nitelikleri Yargıtay içtihat kararları ışığında şekillenmiştir. Mülkiyet hakkına yönelik haksız işgalden dolayı tazminat […]

Devamını Oku
Yenişehir İş Hukuku Avukatı

Yenişehir İş Hukuku Avukatı

İşçi ve işveren müvekkillerimize iş hukuku alanında da Yenişehir iş hukuku avukatı olarak danışmanlık hizmeti vermekteyiz. İş hukuku, işçi ve işveren arasındaki hukuki ilişkileri düzenleyen bu ilişkinin korunmasını ve sürekliliğini amaçlayan bir hukuk dalıdır. İş kanunu, işverenler ile bir iş […]

Devamını Oku
Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılması (HAGB)

Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılması (HAGB)

Hükmün açıklanmasının geriye bırakılması, sanık hakkında hükmolunan cezanın iki yıl veya daha az süreli hapis veya adli para cezası olması durumunda mahkeme tarafından kurulan hükmün, sanık hakkında hukuki bir sonuç doğurmamasını ifade eder. Hükmün açıklanmasının geriye bırakılması sanığa ikinci bir […]

Devamını Oku
Nafakanın Ödenmediği Durumlarda Neler Olur

Nafakanın Ödenmediği Durumlarda Neler Olur?

Nafakanın Ödenmediği Durumlarda Neler Olur? Nafaka kelime anlamı itibariyle geçimlik demektir. Yani nafaka alacaklısının geçimi (iaşe, bakım ve eğitim giderleri vs.) için gerekli giderleri ifade eder. Nafaka Yükümlüsü ise mahkeme kararında nafakayı ödemekle yükümlü tutulan kişiyi ifade eder. Nafaka Alacaklısı, […]

Devamını Oku
Yenişehir Boşanma Avukatı

Yenişehir Boşanma Avukatı

Yenişehir Boşanma avukatı, çalışma alanı boşanma davaları ve boşanmanın feri niteliğindeki maddi manevi tazminat, nafaka alacaklarıdır. Boşanma, taraflar arasındaki evliliğin kanunda belirlenen sebeplerin varlığı halinde son bulmasıdır. Boşanma ile birlikte, eşlerin birbirine karşı evlilikten doğan karşılıklı hakları ve yükümlülükleri sona […]

Devamını Oku